Om oss

Mitsubishi Electric Global

Kontor

Antal konsoliderade dotterbolag
(Per 31 mars 2020)

Antal företag
(Per 31 mars 2020)

kurva: Antal företag

Drivkrafter för tillväxt

diagram: Drivkrafter för tillväxt

Företagsdata
(Per 31 mars 2020)

Intäkter

4,46 biljoner yen

Anställda

146 518

Mitsubishi Electrics historia

Meddelande från presidenten

Changes for the Better

Ständig förbättring. Ständigt leverera nya värden.

FoU/teknik

Främja en anda av uppfinningsrikedom för att ligga steget före i toppmodern teknik.

Företagsstrategi

Ledningspolicy

diagram: Ledningspolicy

Tillväxtmål som ska uppnås fram till räkenskapsåret 2021

Intäkter

5,0 biljoner yen eller mer

Relationstal för rörelsevinst

8 % eller mer

Ledningsmål som ska uppnås kontinuerligt och varaktigt

Avkastning på eget kapital

10 % eller mer

Relationstal för obligationer och lån till totala tillgångar

15 % eller mindre

Hållbarhet

diagram: Miljövision 2021

Siktar på att bli ett globalt och ledande grönt företag
Fungerar som en grupp för att arbeta i enlighet med företagets vision.

Företagets mission

Sju vägledande principer

diagram: Sju vägledande principer

Investerare

Våra senaste finansiella uppgifter, aktiekurs, lagersaldoinformation, IR-bibliotek och övrig information för aktieägare.

Mitsubishi Electric I världen