Om oss

Mitsubishi Electric Global

Kontor

Antal konsoliderade dotterbolag
(Per 31 mars 2021)

Antal företag
(Per 31 mars 2021)

kurva: Antal företag

Företagsdata
(Per 31 mars 2021)

Intäkter

4,19 biljoner yen

Anställda

145 653

Mitsubishi Electrics historia

Meddelande från koncernchefen

FoU/teknik

Främja en anda av uppfinningsrikedom för att ligga steget före i toppmodern teknik.

Företagsstrategi

Ledningspolicy

diagram: Ledningspolicy

Finansiella mål som ska uppnås fram till räkenskapsåret 2026

Intäkter

5,0 biljoner yen

Rörelsevinstmarginal

10 %

Avkastning på eget kapital

10 %

Kassagenerering*

3,4 biljoner yen/5 år.

* Justerat operativt kassaflöde (CF)

Hållbarhet

diagram: Sustainable Development Goals

Syfte

Vi, Mitsubishi Electric-koncernen, kommer att bidra till att förverkliga ett livfullt och givande samhälle genom kontinuerlig teknisk innovation och ändlös kreativitet.

Investerare

Våra senaste finansiella uppgifter, aktiekurs, lagersaldoinformation, IR-bibliotek och övrig information för aktieägare.

Mitsubishi Electric I världen