Produkter & Lösningar

Värmepumpar & Luftkonditionering

Mitsubishi Electric är världsledande inom Värmepumpar & Luftkonditionering för bostäder, kontorslokaler och industrilokaler. Värmepumpar & Luftkonditionering ger enastående resultat i de vitt skilda klimat som finns i Japan. Våra ingenjörer arbetar med att utveckla mycket sofistikerade och hållbara enheter och system, som klarar av kontinuerlig drift i nästan alla naturliga klimatvillkor i världen. Varje produkt är ett litet underverk i sig som kan drivas i åratal med lågt buller, energieffektiva prestanda och minimal miljöpåverkan.

Produktutbud

Luft/Luft värmepumpar

Luft/Luft värmepumpar

Med en mängd enheter för inomhus- eller utomhusbruk får du flexibilitet nog att bemöta de mest krävande luftkonditioneringsförhållanden. Från estetiskt utformade vägg- eller golvplacerade enheter till infällda takkassetter – det finns flera alternativ för i stort sett alla inredningar. Många system är försedda med ”I-see-sensorn” – en originalteknik från Mitsubishi Electric som förbättrar luftkonditioneringsstyrningen. Den kombineras med andra branschledande energisnåla och ljuddämpande tekniker. Resultatet är luftkonditioneringsaggregat med optimala prestanda och rumskomfort överallt där de installeras.

Luft/Vatten värmepumpar

värmepumpar

Ecodan är ett komplett värmepumpssystem för luftvärme och varmvatten. Vårt egenutvecklade system finns i flera utföranden och storlekar så att du kan göra det optimala valet för ditt hus.

Luftkonditioneringspaket – Mr Slim

Luftkonditioneringspaket – Mr Slim

Mr Slim är en serie små och medelstora splitluftkonditioneringsaggregat för rum. De är kompakta med ändå kraftfulla, vilket ger enkel installation och höga prestanda. Serien innehåller enheter med olika kapaciteter och utformningar, och det går alltid att hitta ett system som väl matchar dina luftkonditioneringskrav. Omvandlarbaserade enheter utlovar branschledande tyst drift och hög prestandakoefficient (COP).

(open new window)Se produkter

Variable Refrigerant Flow-system (VRF) – City Multi

Variable Refrigerant Flow-system (VRF)

Mitsubishi Electrics VFR-Värmepumpar & Luftkonditionering kombinerar distribuerat luftflöde med oberoende styrning av inomhusenheter. Med installationsflexibilitet och ett brett utbud inomhusenhetsformat och utomhusenhetskapaciteter skapar du en optimal lösning för dina behov nästan oavsett miljö. Utvecklingen har tagit hänsyn till miljön, och resultatet är kraftfulla och kompakta enheter med minimal energiförbrukning, hög prestandakoefficient (COP) och enastående komfort.

(open new window)Se produkter

Ventilation – Lossnay

Ventilation – Lossnay

De unika Lossnay-teknikerna för värmeväxling som Mitsubishi Electric utvecklat gör rumsluften fräschare med i stort sätt oförändrad temperatur och luftfuktighet. Lossnay-kärnan utgörs av ett membran av specialbehandlat papper som formats till en struktur där luften flödar över plattor och fenor. Papperets avancerade egenskaper för värmeöverföring och fuktgenomsläpplighet maximerar värmeåtervinningen när luften cirkulerar genom elementet. Resultatet är stora energibesparingar och en bekvämare inomhusmiljö. Lossnay-fläktarna kan användas separat eller tillsammans med andra luftkonditionerings- och ventilationssystem.

(open new window)Se produkter

Handtorkar – Jet Towel

Handtorkar

De här ultrasnabba handtorkarna använder jetstrålar av luft som torkar händerna på några sekunder. Mitsubishi Electric tog fram tekniken 1993, och handtorkstypen har blivit allt populärare med tiden. Idag finns de installerade i hotell, restauranger, shoppingcenter, skolor och andra offentliga inrättningar i länder världen över. Den energisnåla och tysta driften ger en helt ny nivå av komfort och nöjdhet hos användarna, samtidigt som driftkostnaderna minskar.

(open new window)Se produkter

Mer information