Användningsvillkor

Juridisk information

All information, material, data och elektroniska filer av alla slag (kallas hädanefter ”MATERIALET”) som finns på och publiceras på denna webbplats (”Webbplatsen”) tillhandahålls av Mitsubishi Electric Corporation enbart i informationssyfte, som en service till kunder och leverantörer för att stöda affärsverksamheten som bedrivs gentemot Mitsubishi Electric Corporation. MATERIALET styrs av och följer de regler och villkor som anges i dessa användningsvillkor (kallas hädanefter ”Användningsvillkoren”). Mitsubishi Electric Corporation förbehåller sig rätten att uppdatera Användningsvillkoren när som helst utan att meddela DIG först, och även att förbättra och/eller förändra produkterna och/eller tjänsterna som beskrivs på Webbplatsen. DU (en person som agerar för din egen eller för ett företags räkning) godkänner Användningsvillkoren genom att läsa, använda eller ladda ner någon del av MATERIALET på Webbplatsen. Om DU inte godkänner Användningsvillkor ska du inte ladda ner eller skriva ut någon del av MATERIALET på Webbplatsen, och du måste omedelbart sluta att använda Webbplatsen och MATERIALET.

Organ

DU representerar och intygar att DU har laglig rätt att godkänna Användningsvillkoren. DU godkänner att ta ansvar för all obehörig användning av MATERIALET som DU direkt eller indirekt orsakar.

Copyright och varumärkesrättigheter

DU bekräftar och godkänner att MATERIALET på den här webbplatsen skyddas av rättigheter och lagar för upphovsrätt, varumärken, domännamn, servicevarumärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter. Förutom när det uttryckligen tillåts av Mitsubishi Electric Corporation godkänner DU att inte sälja, licensiera, hyra ut, ändra, distribuera, kopiera, reproducera, överföra, visa offentligt, presentera offentligt, publicera, anpassa, redigera eller skapa härledda verk från MATERIALET. Alla upphovsrättigheter förbehålls. ”MITSUBISHI” är ett registrerat varumärke. Din användning av Webbplatsen innebär inte att det får användas på något sätt och är inte heller licens till sådan användning.

Tillåten användning och begränsningar

Det är förbjudet att använda MATERIALET i något syfte, inklusive förnyad uppsättning, publicering eller överföring, som inte uttryckligen anges i dessa Användningsvillkor. Det finns inget underförstått tillstånd för förnyad uppsättning, publicering eller överföring av MATERIALET. Ingen del av MATERIALET på denna Webbplats får anslås på någon webbplats, gopher- eller FTP-plats, elektronisk anslagstavla eller annan elektronisk databas för arkivering, publiceras på nytt eller göras tillgängligt mot en kostnad utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Mitsubishi Electric Corporation.

Rätten att använda MATERIALET är en licens och inte en äganderättsövergång, och den omfattas av begränsningarna som anges i dessa Användningsvillkor. DU får ladda ner en kopia av MATERIALET i syfte att bistå DIG vid köp och/eller användning av produkterna som omnämns på denna Webbplats, förutsatt att DU låter all information om upphovs- och äganderätt vara kvar i oförändrat skick. DU får också skapa en fysisk kopia av det MATERIALET. Om det inte angetts uttryckligen i dessa Användarvillkor eller om DU får uttryckligt skriftligt tillstånd från Mitsubishi Electric Corporation får DU inte: (a) ändra MATERIALET eller använda dem i något kommersiellt syfte; (b) tilldela, överföra eller vidarelicensiera några rättigheter som tilldelats DIG via dessa Användarvillkor; (c) erbjuda MATERIALET för försäljning eller uthyrning; (d) dekompilera, avkoda, disassemblera eller bakåtkompilera någon Programvara som ingår i MATERIALET; (e) ta bort någon information om upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt från MATERIALET; (f) vidta åtgärder som strider mot Mitsubishi Electric Corporations eller dess dotterbolags immateriella rättigheter eller (g) kopiera, visa, överföra, licensiera, reproducera, publicera, ladda ner, ladda upp, anslå, sända, distribuera eller sälja hela eller någon del av MATERIALET för att skapa ett härlett verk. DU tilldelas inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter som inte angetts uttryckligen i dessa Användarvillkor.

Länkar

Mitsubishi Electric Corporation, dess dotterföretag eller dotterbolag kan eventuellt tillhandahålla länkar till andra platser eller resurser på internet, men har ingen kontroll över platserna eller resurserna. DU bekräftar och godkänner att Mitsubishi Electric Corporation, dess dotterföretag och dotterbolag inte ansvarar för tillgängligheten för sådana externa platser eller resurser. Mitsubishi Electric Corporation stödjer inte och tar inget ansvar för något Innehåll, marknadsföring, produkter eller annat material på eller tillgänglig via sådana platser eller resurser. Mitsubishi Electric Corporation tar inget ansvar för och kan inte ställas till svars för några skador eller förluster som orsakas eller uppges orsakas av tilltron till sådana Innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana platser eller resurser.

Vi förtydligar att Mitsubishi Electric Corporations webbplats kan vara länkad till andra webbplatser som inte styrs eller underhålls av Mitsubishi Electric Corporation. Mitsubishi Electric Corporation tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser.

Vi ber tredje part som önskar länka till Mitsubishi Electric Corporations webbplats att läsa följande regler. Inget tillstånd behövs från Mitsubishi Electric Corporation om dessa procedurer följs.

 1. Länkar till en webbplats som uppfyller något av följande kommer inte att accepteras:
  • En webbplats som stör den allmänna ordningen och innehåller material eller kommentarer som är obscena eller stötande
  • En webbplats som förtalar, skymfar eller hotar Mitsubishi Electric Corp. eller någon tredje part och innehåller information som skadar företagets trovärdighet
  • En webbplats som bryter mot tredje parts upphovsrätt eller annan immateriell rättighet och innehåller information som leder till skador och ansvar
  • En webbplats där något av innehållet är olagligt
 2. Se till att Mitsubishi Electrics webbplats öppnas i ett separat fönster och inte i en ram på din webbplats.
 3. Ange tydligt att länken leder till Mitsubishi Electrics webbplats.
  • * Använd något av följande som textlänk: ”Mitsubishi Electrics webbplats”, ”Mitsubishi Electric” eller ”Mitsubishi Electric Corporation”

Tillåtelse att länka till Mitsubishi Electrics webbplats garanterar inte att webbplatsen är fri från tekniska fel eller felaktigt innehåll. Mitsubishi Electric kan därför inte hållas ansvarigt för några problem som länken kan orsaka.
URL:en till eller innehållet på Mitsubishi Electrics webbplats kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

Om Mitsubishi Electric begär att länken ska tas bort från webbplatsen så måste länken tas bort från webbplatsen omedelbart.

Ägarskap och ändringar av material

DU bekräftar att titeln, ägarskapet och alla immateriella rättigheter till MATERIALET och alla kopior av MATERIALET ägs av och fortsätter ägas av Mitsubishi Electric Corporation, dess dotterbolag eller dotterföretag om inget annat sägs. MATERIALET kan komma att ändras, förbättras eller uppdateras när som helst utan föregående meddelande. DU kan nå oss på Kontakta oss för att få de senaste produktuppgifterna, databladen, tekniska uppgifterna eller annan information om MATERIALET på denna Webbplats.

Produktinformation

Produkterna styrs av tillgänglighet. Kontakta oss om du funderar på att använda en produkt som beskrivs i MATERIALET för särskilda ändamål, exempelvis maskiner eller system för användning inom transport, fordon, medicin, flygplan, kärnkraft eller under havsytan.

Global tillgänglighet

Mitsubishi Electric Corporation kanske publicerar information på Webbplatsen som hänvisar till produkter, program och tjänster som tillhandahålls av Mitsubishi Electric Corporation, men inte finns tillgängliga eller omnämns i ditt land. Sådana hänvisningar varken innebär eller antyder att Mitsubishi Electric Corporation avser att lansera produkterna, programmen eller tjänsterna i ditt land. Kontakta en lokal återförsäljare av Mitsubishi Electric Corporations produkter och fråga vilka produkter, program och tjänster som är tillgängliga i ditt land.

Friskrivning och undantag

 1. A. Friskrivning av garantier. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, DESS DOTTERBOLAG OCH DOTTERFÖRETAG GARANTERAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT LÄMPLIGHETEN HOS PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA SOM BESKRIVS I MATERIALET FÖR NÅGOT SOM HELST SYFTE. MATERIALET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET I NÅGOT VISST SYFTE, TITEL ELLER ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Eftersom en del länder/jurisdiktioner förbjuder exkludering av underförstådda garantier kanske begränsningarna ovan inte gäller för DIG.
 2. B. Begränsning av ansvar. MATERIALET på den här Webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Mitsubishi Electric Corporation garanterar inte att materialet är felfritt eller komplett eller att alla råd, åsikter, uttalanden eller övrig information som visas på eller distribueras via denna Webbplats är tillförlitliga. DU bekräftar att du litar på råden, åsikterna, uttalanden eller annan information helt på egen risk. Mitsubishi Electric Corporation, dess dotterbolag och dotterföretag tar inget ansvar för skador, skadestånd eller andra förluster som beror på din användning av MATERIALET eller några anspråk på överträdelser av tredje parts rättigheter eller affärshemligheter som uppstår till följd därav. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, DESS DOTTERBOLAG ELLER DOTTERFÖRETAG KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS INFÖR NÅGON PERSON ELLER NÅGOT ORGAN FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE UTAN OCH BEGRÄNSNING ALLA SKADOR SOM BEROR PÅ UTEBLIVEN ANVÄNDNING, VERKSAMHETSAVBROTT, INFORMATIONSFÖRLUST, FÖRLUST AV DATA ELLER DATAPRECISION, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV BESPARINGAR, KOSTNADEN FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER, -TJÄNSTER ELLER -TEKNIKER ELLER FÖR NÅGOT UTOM RIMLIG KONTROLL) SOM BEROR PÅ ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED ANDVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA MATERIALET, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTALSBROTT, VÅRDSLÖSHET ELLER OTILLÅTEN HANDLING, ÄVEN OM MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG ELLER DOTTERFÖRETAG UTTRYCKLIGEN INFORMERADES OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. I en del länder/jurisdiktioner är det inte tillåtet att exkludera eller begränsa vissa skador som exempelvis indirekta, oavsiktliga, speciella skador eller följdskador, så begränsningarna ovan kanske inte gäller för DIG.

Information från tredje part

MATERIALET kanske innehåller information som tillhandahållits av tredje part och/eller länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Om DU använder sådana webbplatser från tredje part lämnar du denna Webbplats, och det på helt och hållet egen risk. Mitsubishi Electric Corporation har ingen som helst kontroll eller inflytande över information eller webbplatser från tredje part och lämnar därför inga garantier eller fullmakter angående sådan information eller länkade webbplatser eller information som visas där, och inte heller stödjer Mitsubishi Electric Corporation den. Länkar ska inte tolkas som att Mitsubishi Electric Corporation sponsrar eller stödjer någon länkad webbplats eller information på den, inte heller som att Mitsubishi Electric Corporation samarbetar med eller associeras med, eller har laglig rätt att använda varumärket, varunamnet, logotypen eller copyrightsymbolen som visas på sådana tredjepartswebbplatser. Alla andra märken och produktnamn som refereras eller anges i MATERIALET är varumärken som tillhör respektive ägare.

Information från DIG

Mitsubishi Electric Corporation avråder från, och önskar inte, att DU skickar konfidentiell eller proprietär information till Mitsubishi Electric Corporation via Webbplatsen. DU godkänner att all information och alla material som DU direkt eller indirekt tillhandahåller för Mitsubishi Electric Corporation via Webbplatsen inte är att betrakta som konfidentiell eller proprietär. Genom att du tillhandahåller information och/eller material för Mitsubishi Electric Corporation via Webbplatsen ger DU Mitsubishi Electric Corporation obegränsad, oåterkallelig, världsomfattande och royaltyfri licens att använda, reproducera, visa och distribuera informationen eller materialet. DU godkänner också att Mitsubishi Electric Corporation får använda alla idéer, koncept eller kunskaper som DU eller en ställföreträdare tillhandahåller för Mitsubishi Electric Corporation. Dessutom garanterar och befullmäktigar DU för Mitsubishi Electric Corporation att all information eller material som DU tillhandahåller Mitsubishi Electric Corporation inte till någon del innehåller information eller material som är kränkande, hotfull, obscen, ofredande eller på andra sätt olaglig eller är tredje parts egendom. DU bekräftar att DU och inte Mitsubishi Electric Corporation är ansvarig för innehållet som DU skickar. DU har det fulla ansvaret för innehållet. Det omfattar innehållets laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt.

Jurisdiktion och jurisdiktionsplats

Den här Webbplatsen ägs och drivs av Mitsubishi Electric Corporations kontor i Marunouchi, Tokyo, Japan. Den här Webbplatsen styrs av och framställs i enlighet med japansk lag. Den följer japansk lag för upphovsrätt, varumärken och patent. Den här Webbplatsen är inte underställd Förenta Nationernas konvention för avtal för internationell försäljning av varor. Giltigheten exkluderas uttryckligen. Dessutom godkänner DU att alla rättsliga åtgärder som vidtas som resultat av användning eller frånvaron av möjligheten att använda MATERIALET på den här Webbplatsen lämnas in till tingsrätten i Tokyo, Tokyo-prefekturen, Japan. Genom att DU använder webbplatsen godkänner DU oåterkalleligt att alla tvister som beror på eller är kopplade till användningen av MATERIALET handläggs vid dessa domstolar.

Ändringar

Mitsubishi Electric Corporation förbehåller sig rätten att ändra eller revidera dessa Användningsvillkor. Läs regelbundet dessa Användningsvillkor om du vill få reda på ändringar och revideringar. Genom att du fortsätter använda Webbplatsen efter det att eventuella ändringar av Användningsvillkoren publicerats så accepterar du ändringarna. Mitsubishi Electric Corporation kan när som helst upphöra med, ändra, suspendera eller sluta tillhandahålla någon del av Webbplatsen, dess tillgänglighet eller funktioner i den. Mitsubishi Electric Corporation kan också begränsa funktioner och tjänster och kan även begränsa din åtkomst till Webbplatsen utan meddelande och utan att kunna ställas till svars.

Lagar för exportkontroll

Mitsubishi Electric Corporation garanterar inte att MATERIALET på den här Webbplatsen är lämpligt för eller tillgängligt på platsen där DU befinner dig. Det är förbjudet att komma åt MATERIALET från områden där innehållet är olagligt. DU godkänner att DU, genom att använda webbplatsen, gör så på eget initiativ, och att DU är ansvarig att följa tillämplig lokal lagstiftning. Produkterna eller teknikerna som tillhandahålls i MATERIALET underkastas exportlagarna och reglerna i Japan och andra länder. Alla avvikelser eller förnyad export i strid mot eller med gällande lagar och regler för exportkontroll är förbjudna.

Ej ställföreträdare eller partnerskap

DU godkänner och bekräftar att inget samriskbolag, partnerskap, anställning eller agentrelation finns mellan DIG och Mitsubishi Electric Corporation eller något av dess dotterbolag eller dotterföretag som resultat av att DU visar och använder MATERIALET på den här Webbplatsen. DU bekräftar att DU inte har befogenheter eller makt att förpliktiga Mitsubishi Electric Corporation, dess dotterföretag eller dotterbolag och att DU inte representerar eller framställer det som om du har sådana befogenheter, eller att DU är representant för, agent för eller anställd av Mitsubishi Electric Corporation, dess dotterföretag eller dotterbolag. Mitsubishi Electric Corporation, dess dotterbolag och dotterföretag kan inte i något fall hållas ansvarigt för representationer, aktiviteter eller utelämnanden som DU utfört.

Upphörande

Mitsubishi Electric Corporation kan när som helst avbryta din rätt att använda MATERIALET av vilket skäl det vara månde, utan att DU har rätt till någon som helst ersättning. Din rätt att använda MATERIALET upphör också omedelbart om DU bryter mot någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor. Vid upphörandet ska DU genast sluta att använda alla delar av MATERIALET och förstöra alla versioner och kopior av MATERIALET som finns i din ägo.

Möjlighet till avskiljning

Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa Användningsvillkor anses vara ogiltig eller på något sätt omöjlig att verkställa, ska detta faktum inte påverka giltigheten hos resten av bestämmelsen eller de övriga bestämmelserna i dessa Användningsvillkor – de är fortsättningsvis giltiga och möjliga att verkställa.

Hela avtalet

Dessa Användningsvillkor utgör hela avtalet mellan DIG och Mitsubishi Electric Corporation vad avser Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag via godtyckligt medium mellan DIG och Mitsubishi Electric Corporation.

Övrigt

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Användningsvillkor reserveras av Mitsubishi Electric Corporation och dess dotterbolag.

Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8310, Japan
Med ensamrätt.

Kontakta oss om du har frågor, kommentarer eller återkoppling