Mitsubishi Electric Global

Syfte

Syfte

Vi, Mitsubishi Electric-koncernen, kommer att bidra till att förverkliga ett livfullt och givande samhälle genom kontinuerlig teknisk innovation och ändlös kreativitet.

Våra värderingar

Förtroende

Vi utvecklar relationer som bygger på ett starkt ömsesidigt förtroende hos alla intressenter, däribland samhället, kunder, aktieägare, leverantörer och anställda som arbetar tillsammans.

Kvalitet

Vi garanterar att samhället och kunderna är nöjda genom att tillhandahålla produkter och tjänster av bästa kvalitet.

Teknik

Vi förser samhället med nytt värde genom att förbättra teknik och möjligheter på plats.

Etik och regelefterlevnad

Vi agerar med höga etiska standarder och följer lagar och sociala normer.

Mänskligheten

Vi prioriterar hälsa och säkerhet, främjar mångfald och respekterar personligheter och mänskliga rättigheter.

Miljö

Vi strävar efter att skydda och förbättra den globala miljön och att göra det i harmoni med naturen.

Samhället

Vi bidrar till utvecklingen av ett bättre samhälle som företagsmedborgare.

Engagemang

Positiv förändring

”Changes for the Better” (positiv förändring), representerar Mitsubishi Electric-koncernens ambition att ”alltid sträva efter något bättre” allt eftersom vi förändras och växer. Vi har alla en stark vilja och passion att kontinuerligt sträva efter förändring och förstärka vårt engagemang för att skapa ”en ännu bättre framtid”.