Mitsubishi Electric Global

Hållbarhet

CSR

Vårt ansvar som god samhällsmedborgare är ett ledord i styrningen av vårt företag.

CSR (företags sociala ansvar) vid Mitsubishi Electric

ikon: 17 målsättningar för att förändra världen

I syfte att uppnå världens gemensamma mål, fortsätter Mitsubishi Electric-koncernen att stärka sin ledning, främja företagsövergripande medvetenhet om hållbarhetsmål, och integrera hållbarhet i företagsstrategier.

Miljö

Vi arbetar för att skapa ett återvinningssamhälle med låga koldioxidutsläpp med hjälp av våra omfattande och avancerade teknik.

2050-vision för miljömässig hållbarhet

Minskning av koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan

30 % till 2030

mer än
80 % till 2050

Rapporter

Vår årsrapport som visar initiativ och uppnådda resultat inom Mitsubishi Electric-koncernen, med avsikt att bidra till ett livfullt och hållbart samhälle.