Mitsubishi Electric Global

Hållbarhet

Rapporter

Vår årsrapport som visar initiativ och uppnådda resultat inom Mitsubishi Electric-koncernen, med avsikt att bidra till ett livfullt och hållbart samhälle.

Hållbarhet på Mitsubishi Electric

ikon: 17 målsättningar för att förändra världen

I syfte att uppnå världens gemensamma mål, fortsätter Mitsubishi Electric-koncernen att stärka sin ledning, främja företagsövergripande medvetenhet om hållbarhetsmål, och integrera hållbarhet i företagsstrategier.