Mitsubishi Electric Global

Hållbarhet

CSR

Vårt ansvar som god samhällsmedborgare är ett ledord i styrningen av vårt företag.

CSR (företags sociala ansvar) vid Mitsubishi Electric

ikon: 17 målsättningar för att förändra världen

I syfte att uppnå världens gemensamma mål, fortsätter Mitsubishi Electric-koncernen att stärka sin ledning, främja företagsövergripande medvetenhet om hållbarhetsmål, och integrera hållbarhet i företagsstrategier.

Miljö

Vi arbetar för att skapa ett återvinningssamhälle med låga koldioxidutsläpp med hjälp av våra omfattande och avancerade teknik.

Vision för långsiktig miljöstyrning

Minskning av koldioxidutsläpp
Minskning av koldioxidutsläpp från produktanvändning/produktion

30 %

Rapporter

Vår årsrapport som visar initiativ och uppnådda resultat inom Mitsubishi Electric-koncernen, med avsikt att bidra till ett hållbart samhälle.