Mitsubishi Electric Global

Meddelande från koncernchefen

foto: Styrelseordförande och VD

Vi, Mitsubishi Electric Group, har varit engagerade i tillverkningsföretag sedan 1921. Vårt syfte, och det verkliga skälet till vår verksamhet, har varit att bidra till förverkligandet av ett livfullt och hållbart samhälle genom kontinuerlig teknisk innovation och kreativitet. Genom att återigen reflektera över skälet till vår verksamhet tror jag att var och en i ledningsgruppen måste utveckla ett starkt engagemang för omvandling för att faktiskt förändra vår medvetenhet och vårt beteende. Vi lyssnar på olika åsikter både inom och utanför företaget, och främjar mer aktiv och transparent informationsspridning och dialog med intressenter.

Som svar på några av de senaste fallen som är relaterade till felaktig kvalitetskontroll är vi inriktade på omvandling inom tre områden – kvalitetssäkring, företagskultur och styrning – som en prioriterad fråga för ledningen. Förutom att realisera en välbalanserad företagsledning utifrån de tre perspektiven ”tillväxt”, ”lönsamhet/effektivitet” och ”soliditet” kommer vi också återgå till vår grundläggande princip att ta itu med sociala utmaningar genom våra företag och bekräfta förverkligandet av hållbarhet som en grundpelare i vår ledning. Utifrån detta synsätt kommer vi att fortsätta att öka vårt företagsvärde och uppfylla vårt ansvar gentemot samhället, våra kunder, aktieägare och medarbetare, samt alla andra intressenter. Genom samskapande och genom att integrera kunskap inom och utanför koncernen kommer vi att omvandla oss till ett ”cirkulärt digitalt teknikföretag” som tillhandahåller utvecklade integrerade lösningar och på så vis bidra till att lösa olika samhällsfrågor.

”Changes for the Better” (positiv förändring), representerar Mitsubishi Electric-koncernens ambition att ”alltid sträva efter något bättre” allt eftersom vi förändras och växer. Vi har alla en stark vilja och passion att kontinuerligt sträva efter förändring och förstärka vårt engagemang för att skapa en ännu bättre framtid. Vi är fast beslutna att skapa och visa dig en ny Mitsubishi Electric Group.

Vi skulle uppskatta ditt fortsatta stöd framöver.

Kei Uruma

Kei Uruma

Ordförande och vd