Mitsubishi Electric Global

Meddelande från koncernchefen

foto: Styrelseordförande och VD

Vi, Mitsubishi Electric Group, uppfyller vårt syfte att bidra till att förverkliga ett levande och givande samhälle genom kontinuerlig teknisk innovation och ändlös kreativitet.

Hittills har vi strävat efter att förverkliga en välbalanserad företagsledning utifrån de tre perspektiven ”tillväxt”, ”lönsamhet/effektivitet” och ”sundhet”, men inom dessa perspektiv har vi nyligen börjat fokusera på affärsverksamheter med större tonvikt på lönsamhet och resurseffektivitet. Samtidigt har vi förstärkt målet med att uppnå hållbarhet som hörnstenen i vår ledning genom att gå tillbaka till vår grundläggande princip om att ”ta itu med sociala utmaningar genom våra verksamheter”. Utifrån detta synsätt kommer vi att fortsätta att öka vårt företagsvärde och uppfylla vårt ansvar gentemot samhället, våra kunder, aktieägare och medarbetare, samt alla andra intressenter.

Genom att konsolidera och analysera data som samlas in från våra kunder i ett digitalt utrymme och genom att skapa starka band inom koncernen och hjälpa varandra, kommer vi att utveckla våra komponenter, system och integrerade lösningar och skapa nytt värde. För att på ett allmännare sätt överföra fördelarna från det nya värdet vi skapar till kunderna, kommer vi att förvandla oss till ett företag som bygger på cirkulär digital teknik och på så sätt bidra till att lösa dagens olika sociala utmaningar.

Samtidigt kommer vi, som svar på en serie felaktiga kvalitetskontrollrutiner, stadigt följa tre grundläggande reformområden – kvalitetssäkring, organisationskultur och ledning. Vi har också upprättat en kommitté för att övervaka dessa tre reformer inom styrelsen och skapat ett ramverk för övervakning och översikt över framstegen. Vi kommer att fortsätta att sträva efter att skapa ett nytt Mitsubishi Electric genom att fördjupa och utveckla de tre nyckelområdena för reformen i syfte att återställa tilliten.

”Changes for the Better” (positiv förändring), representerar koncernens ambition att ”alltid sträva efter något bättre” allt eftersom vi förändras och växer. Vi har alla en stark vilja och passion att kontinuerligt sträva efter förändring och förstärka vårt engagemang för att skapa en ännu bättre framtid.

Vi skulle uppskatta ditt fortsatta stöd framöver.

Kei Uruma

Kei Uruma

Ordförande och vd