Mitsubishi Electric Global

Meddelande från presidenten

foto: Styrelseordförande och VD
Positiv förändring

Ständig förbättring. Ständig leverans av nya värden.

Den 1 februari 2021 firade Mitsubishi Electric-koncernen 100-årsjubileum. Vi vill ge ett uppriktigt tack till alla som har stöttat oss under årens lopp. Det är med er hjälp som vi har kunnat fortsätta bedriva vår affärsverksamhet under ett århundrade.

Våra mål är både att bli en koncern som svarar på behoven i vår tid och att uppnå en högre tillväxtnivå genom kontinuerlig innovation.

Medan vi föregriper globala förändringar och rör oss framåt i vår strävan efter hållbar tillväxt, kommer vi som företag alltid att ägna särskild uppmärksamhet åt socialt ansvar, företagsetik och regelefterlevnad. Vi fortsätter arbeta hårt för att förtjäna samhällets, kundernas, aktieägares och medarbetarnas förtroende och tillfredsställelse.

Konceptet ”Changes for the Better” (positiv förändring) representerar vår attityd som företag – vårt engagemang för att skapa förändring, alltid med sikte på något bättre. Var och en av våra omkring 150 000 anställda i Mitsubishi Electric Group runtom i världen har föresatt sig att gå vidare med vår mission att förverkliga en bättre morgondag genom kontinuerlig innovation.

Vi skulle uppskatta ditt fortsatta stöd framöver, och vi ber dig att förvänta dig stora saker från Mitsubishi Electric-koncernen i framtiden, precis som alltid hittills.

T.Sugiyama

Ordförande och vd