Mitsubishi Electric Global

Meddelande från presidenten

photo: President&CEO
Changes for the Better (Positiv förändring)

Ständig förbättring. Ständigt leverera nya värden.

Räkenskapsåret 2021 markerar 100-årsdagen för grundandet av Mitsubishi Electric Group. När vi närmar oss detta historiska ögonblick är våra mål både att bli en koncern som svarar på behoven i vår tid och att uppnå en högre tillväxtnivå genom kontinuerlig innovation.

Medan vi föregriper globala förändringar och rör oss framåt i vår strävan efter hållbar tillväxt, kommer vi som företag alltid att ägna särskild uppmärksamhet åt socialt ansvar, företagsetik och regelefterlevnad. Vi fortsätter arbeta hårt för att förtjäna samhällets, kundernas, aktieägares och medarbetarnas förtroende och tillfredsställelse.

Mitsubishi Electric Groups företagsmotto är ”Positiv förändring.” Detta står för vår vilja att verka för förändring, och att alltid sträva efter något bättre. Var och en av våra omkring 130 000 anställda i Mitsubishi Electric Group runtom i världen har föresatt sig att gå vidare med vår mission att förverkliga en bättre morgondag genom kontinuerlig innovation.

Förvänta dig stora saker från Mitsubishi Electric Group i framtiden, precis som du alltid har gjort.

T Sugiyama

Ordförande och vd