Pressmeddelande

Mitsubishi Electric får utmärkelsen Supplier Engagement Leader av CDPFör fjärde gången i rad och sjunde totalt för sitt samarbete med leverantörer om klimatförändringar

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3681


TOKYO, 19 mars, 2024Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att dess miljöarbete inom leveranskedjor har gett företaget utmärkelsen Supplier Engagement Leader 2023. Det är den högsta placeringen i programmet CDP Supplier Engagement Rating som drivs av CDP, en internationell ideell organisation som stöder redovisning av miljöpåverkan. Det här är fjärde året i rad sedan 2020 och sjunde gången som Mitsubishi Electric har fått en topplacering för sina utmärkta åtgärder och strategier för att minska utsläpp av växthusgaser och risker för klimatförändringar genom hela leveranskedjan.
Supplier Engagement Rating utvärderar hur effektivt företag engagerar sina leverantörer i arbetet mot klimatförändringar. Företag som får en topplacering kallas för Supplier Engagement Leader. I år har Mitsubishi Electric även tilldelats en placering på CDP:s högsta A-lista för aktiviteter inom klimatförändringar och vattensäkerhet.

För Mitsubishi Electric är hållbarhet en hörnsten av verksamheten, en ledningsfilosofi och företagets miljövision 2050, med målsättningen att nå växthusgasneutralitet från fabriker och kontorsbyggnader under räkenskapsåret som slutar 31 mars 2031 och genom hela värdekedjan under räkenskapsåret som slutar 31 mars 2051.
Mitsubishi Electric kommer att fortsätta bidra till att förverkliga de globala målen för en hållbar miljö genom hela de globala värdekedjorna, energibesparande produkter och system samt banbrytande infrastruktur.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt