Pressmeddelande

Mitsubishi Electric rankade 4:a globalt och 1:a bland japanska företag inom internationella patentansökningar år 2023Utnyttjar globala IP-initiativ för hållbar tillväxt

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3679

Årliga internationella patentansökningar och rankningar för Mitsubishi Electric


TOKYO, 8 mars, 2024Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget rankas på fjärde plats globalt och på första plats bland japanska företag när det gäller internationella patentansökningar som lämnats in 2023 enligt schweiziska World Intellectual Property Organization (WIPO).* En hög nivå av både rankningen och antalet patentansökningar återspeglar Mitsubishi Electrics strategi att aktivt främja internationella patentansökningar tillsammans med globaliseringen av verksamheten. År 2023 har företaget rankats inom de fem främsta globala företagen inom internationella patentansökningar av företag i tio år i följd sedan 2014, och bland alla japanska företag i nio år i rad.

Mitsubishi Electric, som strategiskt positionerar immateriella rättigheter (IP) som en viktig affärsresurs för framtida tillväxt och utveckling, riktar noggrant in IP-aktiviteter med företagets affärs- och FoU-strategier. I oktober 2021 lanserade företaget Open Technology Bank®-aktiviteter för att främja externt samarbete för att förverkliga en hållbar framtid genom att utnyttja IP.
Framöver kommer Mitsubishi Electric att fortsätta stärka sina IP-aktiviteter för att hantera sociala utmaningar och leverera nytt värde för hållbarhet genom verksamheten. Mer information finns på https://www.MitsubishiElectric.com/en/about/rd/ip/  1. *Globalt forum för immateriella rättighetstjänster (IP), policy, information och samarbete

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar