Pressmeddelande

Två forskare från Mitsubishi Electric tilldelas titeln IEEE Fellow, avgångsklass 2024Erkänt för bidrag till teknisk innovation och samhällsutveckling

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING nr 3666

IEEE Fellow-certifikat (från vänster: Shumpei Kameyama och Jonathan Le Roux)


TOKYO, 15 februari 2024Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att dr Shumpei Kameyama från Mitsubishi Electrics FoU-center för IT (Kamakura, Japan) och dr Jonathan Le Roux från Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. (Cambridge, MA, USA) har tilldelats titeln IEEE Fellow. IEEE, världens största förening bestående av cirka 420 000 yrkesverksamma inom el- och elektroteknik och informations- och kommunikationsteknik i 160 länder, tilldelar årligen färre än 0,1 % av sina röstberättigade medlemmar titeln fellow för deras enastående bidrag till teknisk innovation och samhällsutveckling.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt