Pressmeddelande

Mitsubishi Electric har återigen placerats på CDP:s ”A-lista” i två kategorier: klimat och vatten för sjätte gångenFöretagets miljöinsatser får fortsatt erkännande som förstklassiga

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3670


TOKYO, 7 februari 2024Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att den internationella ideella organisationen CDP1 återigen har gett Mitsubishi Electric sin högsta klassning på ”A-listan” för klimatförändringar och vattensäkerhetsaktiviteter. Mitsubishi Electric får toppbetygen för sitt miljöfokus inom kommersiella verksamheter och mål, och för att ha tillhandahållit information på ett snabbt och relevant sätt. Mitsubishi Electric har placerats på A-listan sex olika gånger i varje kategori sedan 2016.

För Mitsubishi Electric är hållbarhet en hörnsten av verksamheten, en ledningsfilosofi och företagets miljövision 20502, med målsättningen att nå växthusgasneutralitet från fabriker och kontorsbyggnader under räkenskapsåret som slutar 31 mars 2031 och genom hela värdekedjan under räkenskapsåret som slutar 31 mars 2051.

Mitsubishi Electric kommer att fortsätta bidra till att förverkliga de globala målen för en hållbar miljö genom hela de globala värdekedjorna, energibesparande produkter och system samt banbrytande infrastruktur.  1. 1 https://www.cdp.net/
  2. 2 https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/environment/ev2050/index.html

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt