Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lanserar en kortsiktig miljöplan och uppdaterade SBTi-certifierade mål i linje med 1,5-gradersmåletBidrar till genomförande av koldioxidneutralitet, cirkulär ekonomi och naturpositiva mål

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3669


TOKYO, 7 februari 2024Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag sin nya miljöplan 2025, från april 2024 till mars 2026, baserat på företagets miljövision 20501, ett lånsiktigt engagemang för att bemöta miljöfrågor. Företaget meddelade också uppdaterade mål för minskning av utsläpp av växthusgas till och med 2030 för dess företagsgrupp, vilket har certifierats av Science Based Targets Initiative2 (SBTi) för överensstämmelse med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet°.
För Mitsubishi Electric är hållbarhet en hörnsten av verksamheten, en ledningsfilosofi och miljövision, med målsättningen att nå växthusgasneutralitet från fabriker och kontorsbyggnader under räkenskapsåret som slutar 31 mars 2031 och genom hela värdekedjan under räkenskapsåret som slutar 31 mars 2051.
Framöver kommer Mitsubishi Electric fortsätta att bidra till en hållbar miljö globalt genom att stadigt implementera initiativ för miljöplanering och genom att uppnå SBT-initiativen, inklusive att minska miljöpåverkan från hela värdekedjan, genomförande av koldioxidneutralitet, cirkulär ekonomi och naturpositiva3 mål.  1. 1 https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/environment/ev2050/index.html
  2. 2 Internationella initiativ och samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och Världsnaturfonden, ett åtagande för We Mean Business Coalition. Arbetar för att målen som sätts upp för minskade utsläpp stämmer överens med resultat från klimatforskning för att hålla den genomsnittliga temperaturökningen på grund av klimatförändringar under 2 °C jämfört med förindustriella nivåer
  3. 3 Rörelse för att förstärka miljöns och samhällens kapacitet att stoppa och vända naturförluster

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt