Pressmeddelande

Mitsubishi Electric visar sin vision för det hållbara smarta samhället på CES 2024Spetsteknik och integrerade lösningar för att hantera viktiga sociala utmaningar

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3655

Bild av Mitsubishi Electrics monter


TOKYO, 19 december 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man kommer att delta i CES 2024 i Las Vegas, USA, från 9 till 12 januari, med en monter som är inspirerad av ett hållbart smart samhälle där människorna, spetstekniker och miljön kan utvecklas tillsammans.
Mitsubishi Electric Group har lyft fram hållbarhetsarbetet som en av hörnstenarna i företagets arbete. Företaget har identifierat fem områden med sociala utmaningar att fokusera på: koldioxidneutralitet, cirkulär ekonomi, säkerhet, inkludering och välbefinnande och strävar nu efter att möta de behoven i sin affärsverksamhet. Genom samskapande och genom att integrera kunskap inom och utanför koncernen avser Mitsubishi Electric Group dessutom att omvandla sig till ett ”cirkulärt digitalt teknikföretag” som tillhandahåller utvecklade integrerade lösningar och på så vis kan bidra till att lösa olika samhällsfrågor.
Mitsubishi Electrics monter på CES 2024 kommer att ha demonstrationer, livepresentationer, interaktiva utställningar och videor för att visa den senaste tekniken och de integrerade lösningar som företaget använder inom de fem utmaningsområdena. Besök också mikrowebbplatsen för evenemanget när utställningen pågår.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar