Pressmeddelande

Mitsubishi Electric fastställer villkor för emittering av gröna obligationerFinansiering dedikerad till miljöinitiativ för påskyndad hållbarhet

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3651


TOKYO, 7 december 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelar idag att man fastställt villkor för emittering av dess första gröna företagsobligationer på den japanska marknaden, som först meddelades i pressmeddelandet den 10 november.1 Emissionslikviden från obligationerna kommer att användas till att skapa en fabrik för strömhalvledare i kiselkarbid (SiC) och uppgradering av relaterade anläggningar.2

För Mitsubishi Electric är hållbarhet en hörnsten i den övergripande verksamheten, där initiativ till att hantera klimatförändringar och andra viktiga frågor som möter det moderna samhället ingår. Detta hållbarhetsengagemang återspeglas i företagets vision om miljömässig hållbarhet till 20503 och i sin miljödeklaration att ”skydda luft, land och vatten med hela vårt hjärta och tekniker för att upprätthålla en bättre framtid för alla”. Mitsubishi Electric har som mål att sikta på växthusgasneutralitet från fabriker och kontor före räkenskapsåret 2031 och växthusgasneutralitet i hela värdekedjan före räkenskapsåret 2051 samt strävar efter att skapa och utöka verksamheter som bidrar till koldioxidneutralitet.

I ljuset av företagets aktiva hållbarhetsinitiativ har 41 investerare meddelat sina avsikter att investera i Mitsubishi Electrics första gröna obligationer.

Framöver förväntar sig Mitsubishi Electric att påskynda ansträngningarna för att bidra till att uppnå Globala målen i samhället för en ökad hållbarhet.  1. 1Meddelande den 10 november 2023
    https://www.MitsubishiElectric.com/sites/news/2023/pdf/1110.pdf
  2. 2Meddelande den 14 mars 2023
    https://www.MitsubishiElectric.com/sites/news/2023/pdf/0314-b.pdf
  3. 3Environmental Sustainability Vision 2050
    https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/environment/ev2050/

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt