Pressmeddelande

Mitsubishi Electric emitterar gröna obligationer för första gångenSträvar efter att finansiera ökad produktion av SiC-strömhalvledare för att stödja en minskning av koldioxidutsläppen

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3644


TOKYO, 10 november, 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget emitterar gröna obligationer för första gången för att samla in pengar till att skapa en fabrik för strömhalvledare i kiselkarbid (SiC) och rusta upp relaterade produktionsanläggningar1 som hanterar produkter som kan bidra till minskningen av koldioxidutsläpp.

Gröna obligationer är alla former av låneinstrument som emitteras av ett företag eller en kommun i enda syfte att finansiera eller refinansiera nationella eller internationella gröna projekt.

Som förberedelse för emitteringen har Mitsubishi Electric satt upp ett ramverk för gröna obligationer2 där de specificerar sina policyer för emissionslikvidens användning, process för utvärdering och val av projekt, förvaltning av emissionlikvid samt rapportering, enligt definitionen i Principer för gröna obligationer 2021 som utfärdats av International Capital Market Association (ICMA) och Green Bond Guidelines 2022 som utfärdats av Japans miljödepartement. Företagets ramverk för gröna obligationer har utvärderats av en oberoende tredje part, Rating and Investment Information, Inc.3 (R&I) och bekräftas vara i överensstämmelse med ovan nämnda principer och riktlinjer.

Mitsubishi Electric har också skickat en korrigerad permanent registrering för emittering av obligationer till den lokala finansbyrån i Kanto.

För Mitsubishi Electric är hållbarhet en hörnsten i den övergripande verksamheten, där initiativ till att hantera klimatförändringar och andra viktiga frågor som möter det moderna samhället ingår. Detta hållbarhetsengagemang återspeglas i företagets vision om miljömässig hållbarhet till 20504 och i sin miljödeklaration att ”skydda luft, land och vatten med hela vårt hjärta och tekniker för att upprätthålla en bättre framtid för alla”. Mitsubishi Electric har som mål att sikta på växthusgasneutralitet från fabriker och kontor före räkenskapsåret 2031 och växthusgasneutralitet i hela värdekedjan före räkenskapsåret 2051 samt arbetar för att skapa och utöka verksamheter som bidrar till koldioxidneutralitet. Framöver förväntar sig Mitsubishi Electric att påskynda ansträngningarna för att bidra till att uppnå Globala målen i samhället för en ökad hållbarhet.  1. 1 Tillkänagivande den 13 mars, 2023 https://www.MitsubishielEctric.com/sites/news/2023/pdf/0314-b.pdf
  2. 2 Mitsubishi Electric Corporation Green Bond Framework https://www.MitsubishiElectric.com/en/investors/bonds_ratings/pdf/engreenbondframework.pdf
  3. 3 Rating and Investment Information, Inc. https://www.r-i.co.jp/en/
  4. 4 Environmental Sustainability Vision 2050 https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/environment/ev2050/

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt