Pressmeddelande

Mitsubishi Electrics vertikala plattrörskonstruktion i aluminium förbättrar värmeväxlarens prestanda med oöverträffade 40 %Lägre energiförbrukning och mindre mängd köldmedium ger effektivare luftkonditioneringsaggregat

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING nr 3641

Bild 1 Värmeväxlare med vertikala platta rör i aluminium


TOKYO, 1 november 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat en vertikal VFT-konstruktion (Vertical Flat Tube) i aluminium som förbättrar värmeväxlarens prestanda med upp till oöverträffade* cirka 40 % i värmepumpar** som används för uppvärmning och kylning (Bild 1).

Den nya VFT-värmeväxlaren kombinerar platta rör med liten diameter, arrangerade vertikalt och mycket kompakt, med en högpresterande köldmediefördelare som har en struktur med dubbla rör som fördelar köldmediet jämnt. Jämfört med konventionella värmeväxlare i aluminium med horisontella platta rör (HFT) minskar Mitsubishi Electrics nya VFT-värmeväxlare också laddningen av köldmedium tack vare ungefär 20 % mindre intern volym jämfört med HFT-konstruktioner. Dessutom använde Mitsubishi Electric egenutvecklad analysteknik för att utveckla en ny flänsdesign som avsevärt förbättrar dräneringen, vilket eliminerar problemet med att smält frostvatten fryser på flänsarna och minskar luftkontakten med värmeväxlaren, vilket minskar prestandan.
Traditionella värmepumpar använder fluorkarbonköldmedium som bidrar till global uppvärmning, men att minska laddningen av köldmedium tenderar att sänka värmeväxlarens prestanda. För att minska laddningen av köldmediet och även förbättra värmeväxlarens prestanda fokuserade Mitsubishi Electric på att minska värmeväxlarens invändiga volym och öka luftytan som är i kontakt med köldmediet, delvis genom att använda ett stort antal kompakt monterade platta rör med liten diameter. Konventionella HFT-värmeväxlare använder också ett stort antal platta rör, men konstruktionen har låga värmeväxlarprestanda eftersom den inte har en jämn fördelning av köldmediet, en blandning av gas och vätska under inverkan av tyngdkraften.  1. *Enligt Mitsubishi Electrics granskning av stationära luftkonditioneringsaggregat för kylning och uppvärmning, från och med den 1 november 2023
  2. **Hettar upp, kyler eller värmer upp vatten med hög effektivitet genom att överföra värme mellan utomhus- och inomhusluft

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar