Pressmeddelande

Mitsubishi Electric levererar prover på GaN-effektförstärkarmodul för 5G Massive MIMO-basstationerUppnår minst 43 % ökad energieffektivitet över ett brett frekvensområde på 400 MHz, vilket bidrar till att minska basstationernas energiförbrukning

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3626

GaN-effektförstärkarmodul för 5G massive MIMO-basstationer (MGFS48G38MB)


TOKYO, 14 september 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget börjar skicka prover på en ny GaN (galliumnitrid) effektförstärkarmodul för användning i 5G massive MIMO1-basstationer (mMIMO) den 21 september. Effektförstärkarmoduler hjälper till att minska energiförbrukningen för 5G mMIMO-basstationer.

5G-mobilnätverken med hög hastighet och stor kapacitet blir allt populärare över hela världen, med sina 5G mMIMO-basstationer främst installerade i storstadsområden. Eftersom dessa basstationer använder antenner med flera element och ett motsvarande stort antal effektförstärkare spelar de högeffektiva effektförstärkarmodulerna en viktig roll, vilket minskar energiförbrukningen och tillverkningskostnaderna för dessa basstationer. Dessutom måste effektförstärkarmodulen leverera 3GPP-kompatibla egenskaper med låg distorsion2 över ett brett frekvensområde för att vara kompatibel med nätverk i flera länder.

Mitsubishi Electric påbörjar provleveranser av en GaN-effektförstärkarmodul för 5G mMIMO-basstationer som kan leverera en genomsnittlig uteffekt på 8 W (39 dBm) över breda frekvenser från 3,4 GHz till 3,8 GHz. Produkten lämpar sig särskilt för 64T64R mMIMO-antenner3 på grund av dess mer än 43 % högeffektiva drift. Den hög effektiviteten och den låga distorsionen beror på Mitsubishi Electrics nya GaN HEMT (High Electron Mobility Transistor). Bredbandsegenskaperna utöver den höga effektiviteten förverkligas med hjälp av företagets ursprungliga kretskonstruktion och högdensitetspaketeringstekniker.  1. 1MIMO (Multiple Input Multiple Output) är en trådlös kommunikationsteknik som förbättrar kommunikationshastigheten och -kvaliteten. MIMO använder flera antenner vid både sändaren och mottagaren
  2. 2I 5G-mobilnätverk, regleras distorsionsegenskaper inom bandet och utanför bandet av 3GPP (Third Generation Partnership Project)
  3. 364T64R är en massive MIMO-antenn som består av 64 sändare/mottagare. I mMIMO-installationer finns en 32T32R-antenn med 32 sändare/mottagare

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar