Pressmeddelande

Mitsubishi Electric ställer ut på CEATEC 2023Företaget introducerar banbrytande teknik och integrerade lösningar för hållbarhet i tre sektioner:
"globalt miljöskydd", "samhällets säkerhet och skydd" samt "ett glädjefullt liv för alla"

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3625

Bild av Mitsubishi Electrics monter


TOKYO, 13 september 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget arrangerar en utställning på temat ”Pioneering together with innovative technologies. Towards sustainable society filled with smiles” på CEATEC 2023, som anordnas på Makuhari-mässan den 17 till 20 oktober. CEATEC 2023 har som mål att vara en omfattande utställning där ”samhället 5.0” visas upp. Mässan omfattar alla typer av branscher och sektorer, och ska fungera som en katalysator för samskapande och social implementering.

Mitsubishi Electric Group har positionerat hållbarhetsarbetet som en av hörnstenarna i företagsstyrningen. Företaget har identifierat fem områden med sociala utmaningar att fokusera på: koldioxidneutralitet, cirkulär ekonomi, säkerhet, inkludering och välbefinnande – och strävar nu efter att åtgärda dessa genom sin affärsverksamhet. Genom samskapande och genom att integrera kunskap inom och utanför koncernen avser Mitsubishi Electric Group dessutom att omvandla sig till ett ”cirkulärt digitalt teknikföretag” som tillhandahåller utvecklade integrerade lösningar och på så vis kan bidra till att lösa olika samhällsfrågor.

På utställningen visas de fem områdena med sociala utmaningar i följande tre sektioner: ”globalt miljöskydd”, ”samhällets säkerhet och skydd” samt ”ett glädjefullt liv för alla”. Företaget kommer att visa upp banbrytande teknik och integrerade lösningar som ska bidra till att åtgärda sociala problem genom praktiska förevisningar och demonstrationer. Företagets arbetsprogram presenteras dessutom på scen i videoformat med berättarröst.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt