Pressmeddelande

Mitsubishi Electric slutför installationen av produktionslinjen för 12-tums wafers på Fukuyama-fabriken Power Device WorksMålet är att förverkliga ett koldioxidfritt samhälle genom stabil försörjning av effekthalvledarenheter

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3621

12-tums kiselwafer och mätutrustning för motstånd,
visas som referens vid sidan av en 8-tums wafer (höger)


TOKYO, 29 augusti 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har slutfört installationen av sin första produktionslinje för 12-tums kiselwafers på Fukuyama-fabriken Power Device Works, som tillverkar effekthalvledare. Genom provproduktion och testning har det dessutom verifierats att de effekthalvledarchip som tillverkas på den här produktionslinjen uppnår de prestandanivåer som krävs.

Som tidigare meddelats planerar Mitsubishi Electric att starta massproduktion på den nya 12-tums kiselwaferlinjen under räkenskapsåret 2025. Företaget har som mål att ungefär fördubbla sin kapacitet för produktion av kiseleffekthalvledarwafers till räkenskapsåret 2026 jämfört med nivåerna under räkenskapsåret 2021.

Under de senaste åren växer efterfrågan på effekthalvledare som erbjuder effektiv kontroll av elektrisk ström när länder försöker uppnå koldioxidfri status. Effekthalvledare används i ett brett utbud av relevanta produkter, inklusive elfordon, konsumentenheter (t.ex. luftkonditioneringssystem), industriell utrustning, förnybar energi och drivningsenheter, och en stabil försörjning krävs för att möta den växande efterfrågan.

Mitsubishi Electric bidrar till att förverkliga ett koldioxidfritt samhälle genom att förbättra sin produktionskapacitet och genom att säkerställa en stabil försörjning av effekthalvledare genom införandet av högeffektiva 12-tums waferproduktionslinjer.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt