Pressmeddelande

Mitsubishi Electric har med framgång demonstrerat en ljuskällemodul för optisk laserkommunikation med hög kapacitet i rymdenSnabb demonstration till låg kostnad med nanosatellit som utvecklats genom samarbete mellan industrin och den akademiska världen

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3613

  • Koncept för rymdbaserat optiskt lasernätverk för global kommunikation

  • Nyutvecklad ljuskällemodul


TOKYO, 20 juni 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man med framgång har demonstrerat kontroll av laseroptiska frekvenser genom att använda en ny ljuskällemodul, vilken är nyckelkomponenten i ett kommande optiskt kommunikationsnätverk med hög kapacitet som ska distribueras i rymden. Modulen producerar en våglängdssignal på 1,5 µm. Den installerades i OPTIMAL-1-nanosatelliten1 som utvecklats genom ett samarbete mellan industrin och den akademiska världen2 och sköts upp från den internationella rymdstationen (ISS) den 6 januari. Genom att använda en nanosatellit kunde demonstrationen utföras snabbare och till lägre kostnad än med en vanlig stor satellit.

Uppdragsmärke för
OPTIMAL-1

Mitsubishi Electric har utvecklat rymdbaserad optisk teknik som förväntas öka datakapaciteten (tiofalt eller mer), kommunikationshastigheterna och avstånden jämfört med system som använder radiovågor.
Satellitbilder används allt oftare i syfte att bedöma förhållanden i områden efter katastrof och tillståndet för avlägsna skogsresurser. Befintliga satellitkommunikationssystem som använder radiovågor är begränsade när det gäller kapacitet, hastighet och avstånd, så nya optiska system med förbättrade kommunikationsfunktioner krävs för snabbare och mer högupplösta bedömningar från rymden. Avancerade system som använder lasersignaler förväntas införas i allt högre grad på grund av sin överlägsna kommunikationsförmåga. Med systemet går det även att använda våglängder som är kortare än radiovågor, vilket gör att relativt små och lättinstallerade markantenner kan användas.  1. 1Rektangulär parallellepiped med måtten 10 x 10 x 34 cm (BxDxH), uppskjuten från "Kibo" på ISS
  2. 2Under ledning av ArkEdge Space Inc tillsammans med Pale Blue Inc, SEIREN Co, LTD, University of Fukui, School of Engineering at The University of Tokyo och Mitsubishi Electric

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar