Pressmeddelande

Mitsubishi Electric uppnår världens första bredbandsdrift av 4G-, 5G- och Beyond 5G/6G-system med en enda GaN-effektförstärkareBidrar till att förverkliga delning av radioenheter och energieffektiva basstationer

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3611

Bild på basstationer med före/efter förstärkare


TOKYO, 8 juni 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat vad som tros vara världens första* GaN-effektförstärkare (Gallium Nitride) som uppnår ett frekvensområde på 3 400 MHz med en enda effektförstärkare, vilket företag har uppvisat kan användas för 4G-, 5G- och Beyond 5G-/6G-kommunikationssystem med olika frekvenser i en enda basstation. Förstärkaren förväntas göra det möjligt att dela radioenheten (sändtagare) för olika kommunikationssystem och leda till effektivare basstationer. Teknisk information presenteras på IEEE International Microwave Symposium 2023 den här månaden.  1. * Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 8 juni 2023

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar