Pressmeddelande

Demonstrationsexperiment med värmepumpar för behovsrespons inleds under EU:s ”REACT”-projektAnvänder förnybar energi för att verifiera energiförsörjning och behovsoptimering på avlägsna öar och deras effekt på oberoende

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3607

REACT-projektet – Översikt


TOKYO, 31 maj 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att det europeiska dotterbolaget Mitsubishi Electric R&D Center Europe B.V. startade ett demonstrationsexperiment den 25 maj i de irländska Aran-öarna för att utvärdera effektiviteten hos värmepumpskontrollen* för behovrespons** som en del REACT-projektet för att visa energioberoende för avlägsna öar. Projektet, som är gemensamt finansierat av EU Horizon 2020-programmet använder värmepumpsystem som används på Aran-öarna i Irland och San Pietro-ön i Italien.
Förnybara energikällor, som solcellspaneler (PV) och vindkraftverk, är viktiga tekniker för att hantera klimatförändringar eftersom de inte avger CO2 när de genererar elektricitet. Avlägsna öar står inför geografiska och strukturella utmaningar på grund av deras höga behov av fossila bränslen och energiförsörjning från fastlandet. REACT-öarna förväntas utnyttja förnybar energi maximalt för att uppnå en ökad nivå av energioberoende.

REACT är ett innovationsåtgärdsprojekt som omfattar 22 partner, inklusive företag och akademiska institutioner från 11 EU-länder. Projektet visar en samhällscentrerad metod för energihantering för avlägsna öar med hjälp av distribuerad teknik för generering och lagring av förnybar energi med behovsrespons för att balansera strömförsörjning och efterfrågan. Projektet syftar till att uppnå energibesparingar på 10 %, en 60 % minskning av växthusgaser och en 50 % ökning av användningen av förnybar energi jämfört med ett referensdriftfall innan REACT-lösningen används.

Företaget bidrar till att uppnå koldioxidneutralitet genom att delta i projektet och använda de resultat som erhålls från det.

Det här projektet har fått finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt tilldelningsavtal nr 824395.  1. *En enhet som överför värme mellan utomhusluften och insidan för att ge värme, kyla eller värma vatten med hög energieffektivitet
  2. **En mekanism för att styra elbehovet och justera balansen mellan försörjning och efterfrågan genom att spara elektricitet och justera energiförbrukningen för behovsutrustning som svar på variationer i den levererade mängden elektricitet

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt