Pressmeddelande

Mitsubishi Electrics nya bilteknik använder biometrisk information för att upptäcka allvarliga fysiska tillstånd som drabbar förareKamerabaserad teknik förväntas bidra till att förhindra bilolyckor

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3591

Jämförelse mellan nuvarande och nyutvecklad AI-teknik


TOKYO, 18 april 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat en teknik för att upptäcka allvarliga fysiska förhållanden som kan drabba personer som kör bilar, t.ex. medvetslöshet, genom att uppskatta pulsfrekvens, förändringar i blodtryck och andra biometriska data som samlas in med en kontaktlös förarövervakningskamera (DMS – Driver Monitoring System), som företaget redan har lanserat för att upptäcka distraktioner och dåsighet hos föraren. Det nya systemet använder Mitsubishi Electrics egenutvecklade AI för att uppskatta1 biometriska data och egenutvecklad Maisart®2 AI-teknik för att upptäcka onormala fysiska förhållanden även om förarens kroppsställning i princip inte ändras.
I Japan är hjärtsjukdom, epilepsi och cerebrovaskulär sjukdom de tre vanligaste medicinska orsakerna till bilolyckor som ofta leder till dödsfall eller allvarliga skador. Befintlig inbyggd teknik använder en DMS-kamera för att upptäcka onormal kroppsställning på grund av plötslig sjukdom, men man tror att ungefär 50 %3 av de förare som förlorar medvetandet stannar kvar i en upprätt körställning utan någon märkbar förändring av kroppsställningen, vilket kräver en annan detekteringsmetod.
Mitsubishi Electric har arbetat med att utveckla en detekteringsteknik baserat på ändringar i biometriska data som inträffar när förare drabbas av vissa typer av fysiska nödsituationer. Företagets nya teknik fokuserar på fysiska förändringar som vanligen orsakas av hjärtsjukdom, epilepsi och cerebrovaskulär sjukdom, med hjälp av egenutvecklad AI för att uppskatta biometriska data som pulsfrekvens, pulsintervall, pulsintensitet och förändringar i blodtryck som samlas in från föraren med en kontaktlös DMS-kamera.
I framtiden förväntas dessa tekniker bidra till att förhindra olyckor med hög risk genom att införlivas i fordonssäkerhetssystem som automatiskt skulle stoppa ett fordon på vägen om ett allvarligt fysiskt tillstånd upptäckts hos föraren, vilket leder till förbättrad fordonssäkerhet.


  1. 1Egenutvecklad AI uppskattar pulsfrekvens, pulsintervall, pulsintensitet och blodtrycksförändringar. Time-series U-NET med återupprepning för NIR-bildtagning PPG (TURNIP) uppskattar pulsfrekvens, pulsintervall och pulsintensitet
  2. 2Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology
    Mitsubishi Electrics varumärke inom AI-teknik som syftar till att göra varje enhet smartare Maisart
  3. 3Procent av patienterna bekräftade med epilepsi via videodata från Automotive and Medical Concert Consortium (AMECC)

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt