Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utnämnt till CDP Supplier Engagement Leader för tredje året i rad och för sjätte gångenVäljs ut för samarbete med leverantörer om klimatförändringar

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3588


TOKYO, 7 april 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att dess miljöarbete inom leveranskedjor har gett företaget utmärkelsen Supplier Engagement Leader 2022. Det är den högsta placeringen i programmet CDP Supplier Engagement Ranking som drivs av CDP*, en internationell ideell organisation som stöder redovisning av miljöpåverkan. Det här är tredje året i rad sedan 2020 och sjätte gången som Mitsubishi Electric har fått en topplacering för sina utmärkta åtgärder och strategier för att minska utsläpp av växthusgaser och risken för klimatförändringar genom hela leveranskedjan.
Supplier Engagement Rating utvärderar de aktiviteter som företag gör med sina leverantörer för att hantera klimatförändringar genom hela leveranskedjan. År 2022 valdes de 8 främsta procenten av de företag som utvärderades som topprankade Supplier Engagement Leader.

Mitsubishi Electrics miljöinitiativ återspeglar företagets miljöpolicy Environmental Sustainability Vision 2050**, som innehåller deklarationen ”skydda luft, land och vatten med hela vårt hjärta och tekniker för att upprätthålla en bättre framtid för alla” och strävar efter att uppnå noll koldioxidutsläpp genom att minska växthusgaser genom hela företagets värdekedjor år 2050.
Mitsubishi Electric fortsätter arbeta med sina leverantörer för att minska miljöpåverkan i termer av globala värdekedjor, energibesparande produkter och system och ledande infrastruktur, för att förverkliga inga koldioxidutsläpp och en mer hållbar global miljö.  1. *https://japan.cdp.net/
  2. **https://www.MitsubishiElectric.co.jp/corporate/sustainability/environment/vision2050/index.html

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar