Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar tomografisk bildteknik för att visualisera dolda objekt med millimeternoggrannhetExperimentellt bevis på tomografisk avbildning av rörliga föremål med 300 GHz terahertz-våg

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3585

Nyutvecklad teknik och tillämpningsexempel


TOKYO, 29 mars 2023Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat vad som tros vara den första industriella tomografiska bildtekniken som använder en 300 GHz terahertz-våg för enbildsmätningar i en riktning, oavsett djup, lämplig för lågintensiv skanning av biologiska organismer och rörliga objekt med millimeterupplösning.
Röntgenskanningsenheter för sådana ändamål är främst begränsade till bagagescreening på flygplatser, tågstationer, arenor osv. för att söka efter farliga material. Dessutom har kroppsskanningssystem som använder millimetervågor stor storlek eftersom de kräver 180-graders mätningar medan personen står stilla, så deras användning i offentliga utrymmen är huvudsakligen begränsad till flygplatser. Andra automatiserade tekniker för produktions- och inspektionslinjer förväntas hantera arbetsbrist, men befintlig skanningsutrustning som använder optiska eller infraröda kameror är begränsad till visuell inspektion, så exempelvis matbehållare måste fortfarande öppnas för manuell inspektion.
Mitsubishi Electrics nya lösning kombinerar virtuell fokus-bildteknik, som använder terahertz-vågor som har liten effekt på levande organismer och möjliggör tomografisk avbildning av objekt med en enda strålning i en riktning, och teknik med multilägesstrålformning, som kombinerar flera bilder för att minska antalet feldetekteringar. Systemet kan avbilda rörliga mål med biologiska organismer, vilket gör det lämpligt för passeringssäkerhetsgrindar och icke-destruktiv skanning av rörliga produktionslinjer. Dessutom kan skannrar göras så små att de kan installeras på olika platser.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar