Pressmeddelande

Mitsubishi Electrics AI skapar kunskapsdiagram från text och grafik för att visualisera informationsrelevansAnvändare kan snabbt och intuitivt få nödvändig information

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3525

Ny AI-teknik jämfört med konventionell metod


TOKYO, 31 maj 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat en teknik baserad på AI-tekniken Maisart®1 som automatiskt konstruerar kunskapsdiagram genom att samla in viktiga fraser, författare, citeringsrelationer och hel-del-relationer för element i olika material, inklusive figurer och tabeller, och sedan visualiserar relevansen för informationen så att användarna snabbt och intuitivt kan identifiera och förstå den mest nödvändiga informationen. Den nya tekniken förväntas avsevärt minska den tid som användarna tillbringar med att samla in information.
Konventionellt sett kan det ta lång tid att samla in nödvändig information från överbelastning av information som människor utsätts för idag. För att snabbt hitta nödvändig eller intressant information måste informationen inte bara digitaliseras utan även hanteras baserat på informationsrelationer inom eller mellan materialen. Mitsubishi Electrics nya AI-teknik digitaliserar material och data strukturellt genom att extrahera viktig information och värdera sambanden i förväg. När användarna sedan utforskar informationen kan de se styrkan i relationer baserat på de olika bandbredderna i diagram (se bilden ovan) för att snabbt och intuitivt hitta nödvändig, intressant och till och med tidigare obemärkt information.


  1. 1 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology Maisart

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar