Pressmeddelande

Mitsubishi Electric har återigen placerats på CDP:s ”A-lista”Företagets miljöinsatser får fortsatt erkännande som förstklassiga

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3465

TOKYO 10 december 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att den internationella ideella organisationen CDP återigen har gett Mitsubishi Electric sin högsta klassning på ”A-listan” för företagets klimatinsatser. Mitsubishi Electric får toppbetyg för sitt miljöfokus inom kommersiella verksamheter och mål, och för att ha tillhandahållit information på ett snabbt och relevant sätt. Mitsubishi Electric har placerats på A-listan i fem olika år i kategorin klimatförändring.

Mitsubishi Electrics miljöinitiativ återspeglar företagets policy Environmental Sustainability Vision 2050*, som innehåller deklarationen ”skydda luft, land och vatten med hela vårt hjärta och tekniker för att upprätthålla en bättre framtid för alla”. Policyn är utformad för att minska miljöpåverkan i termer av globala värdekedjor, energibesparande produkter och system och ledande infrastruktur, för att förverkliga inga koldioxidutsläpp och en mer hållbar global miljö.

  1. *Se https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613-a.html

Mitsubishi Electrics klimatförändringsinitiativ

  1. 1) Minskning av växthusgaser genom företagets värdekedjor, från utveckling, konstruktion och upphandling av råmaterial och produktion genom försäljning, distribution, användning och kassering, med målet att uppnå noll koldioxidutsläpp till 2050**
  2. 2) Tillhandahållande av driftsmässigt mer sofistikerade system för distribuerade kraftkällor och lagringsbatterier, ytterligare nätstabilisering och högeffektiv överföring av förnybar energi med hög kapacitet för utökad användning av förnybar energi i samhället
  3. 3) Minskade utsläpp i produktionen genom att införa högeffektivitet och IoT-utrustning, öka frekvensen av att använda förnybar energi och uppgradera driften av utrustningen samt utveckla energibesparande modeller
  1. **Se https://www.MitsubishiElectric.com/news/2021/pdf/0603-a1.pdf

Om CDP

CDP utvärderar miljöinsatser hos företag och myndigheter med stöd från över 590 globala fondinvesterare som förvaltar sammanlagda värden på över 110 biljoner USD. Efter att ha skickat ut ett frågeformulär om insatser som påverkar klimat, vatten och skog utvärderar CDP sedan informationen och meddelar resultaten. Inför den senaste utvärderingen, som består av åtta klasser från A till D-, fick de in svar från över 13 000 företag.
Mitsubishi Electric fick även betyget ”A-” (ledarskapsnivå) för vattenaktiviteter 2021, strax under ”A”.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar