Pressmeddelande

Mitsubishi Electric etablerar ett 5G OPEN INNOVATION LabInriktat mot privata-5G-företag och -tjänster genom forskning och testning tillsammans med kunder och partners

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3418

TOKYO, 28 juni 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de snart börjar använda sitt 5G OPEN INNOVATION Lab™ för att samarbeta med kunder och partnerföretag när det gäller forskning och testdemonstrationer av privata mobilkommunikationssystem med ”lokalt 5G”. Den 132 kvadratmeter stora anläggningen, som finns i företagets Information Technology R&D Center i Kamakura i prefekturen Kanagawa, öppnas den 30 juni. Mitsubishi Electric fick nyligen licens från Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) för att driva lokala 5G-mobilkommunikationssystem utformade för privat användning av kommuner och företag inom särskilda områden för att uppfylla specifika behov.

5G OPEN INNOVATION Lab

Laboratoriets testmiljö på 4,8–4,9 GHz används för att undersöka och demonstrera lösningar för specifika verksamheter, etc. behov under de första stadierna. De ska särskilt utföra jämförande verifieringar av lokalt 5G och andra trådlösa metoder, som WiFi 6 och privat LTE, för att fastställa den bästa kommunikationsmetoden för varje tillämpning och syfte.

Bakgrund och syfte

Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) sanktionerade privat användning av lokala 5G-system för företag och kommuner i december 2019, och sedan 4,6–4,9 GHz som ett sub-6 GHz-band för byggandet av lokala 5G-system i ett större område i december 2020. Miljön i Japan är nu redo för driftsättning och förväntad tillväxt av de här privata 5G-systemen och tillhörande lösningar.
Mitsubishi Electric lanserade först en lokal 5G-demonstration med hjälp av millimetervågband vid sitt Nagoya Works i Nagoya i prefekturen Aichi i maj 2020 och har sedan dess verifierat den praktiska tillämpningen av tekniken för tillverkning.
Mitsubishi Electric öppnar nu 5G OPEN INNOVATION Lab för att samarbeta med kunder och partners när det gäller användning av sub-6-frekvensintervallet 4,8–4,9 GHz för att tillgodose specifika behov av privat kommunikation, däribland genom utvecklingen av tillhörande nya 5G-företag och -tjänster. Kunder och partners kommer kunna utföra testdemonstrationer av potentiella affärslösningar med hjälp av sina egna program samt program från Mitsubishi Electric, inklusive för jämförelse med och utvärdering mot WiFi 6, privat LTE och andra trådlösa system.

Framtida mål

Mitsubishi Electric strävar efter att kombinera sina egna system och sin egen utrustning med lokala 5G-system i de lösningar som de utvecklar, bygger och tillhandahåller i ett enda steg. De vill också skapa tillhörande nya verksamheter och tjänster i samarbete med kunder och partners. Utöver att studera olika lokala 5G-demonstrationer planerar Mitsubishi Electric att genomföra en mängd olika testdemonstrationer i laboratoriet, däribland automatisk och fjärrstyrd drift av mobila robotar via 5G.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar