Pressmeddelande

Mitsubishi Electric blir partner med WIPO GREENBidrar till en mer hållbar värld genom immateriella rättigheter

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3402

TOKYO 15 mars 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget blivit en partner i teknikplattformen WIPO GREEN som drivs av WIPO (World Intellectual Property Organization), genom vilken Mitsubishi Electric kommer att använda sina gröna tekniker för att driva öppen innovation och bidra till globala insatser för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Mer specifikt kommer Mitsubishi Electric att registrera sina gröna tekniker i WIPO GREEN-databasen för att utöka möjligheterna för andra organisationer att tillämpa dessa tekniker för en mer hållbar värld, baserat på minskning av koldioxidutsläpp och klimatförändringar.

WIPO GREEN är en onlineplattform som främjar spridningen av grön teknik genom att koppla samman ägare och användare för att underlätta öppen innovation. Sedan starten 2013 har den lockat 119 globala organisationer som partners, inklusive 25 från Japan fram till januari i år.

Hantering av immateriella rättigheter

Mitsubishi Electric stärker aktivt sina globala immateriella tillgångar som har ett nära samband med företagets tillväxtstrategier. Företaget bidrar till det egna företaget och samhället i stort som ett av de världsledande företagen inom patentägande och patentansökningar. Mitsubishi Electric rankades på andraplats bland företag i Japan i antal patentregistreringar under 2019, som meddelades av JPO (Japan Patent Office), och var på tredje plats bland företag över hela världen med patentansökningar år 2020, som meddelades av WIPO. Mitsubishi Electrics partnerskap i WIPO GREEN skapar ökade möjligheter för andra organisationer att dra nytta av företagets omfattande gröna teknik.

Hantering av miljöproblem

Mitsubishi Electric har stärkt sin miljövänliga hantering enligt företagets strategi Environmental Sustainability Vision 2021 för att bidra till en värld med låga koldioxidutsläpp, återvinning och skydd av biologisk mångfald. I juni 2019 lanserade företaget sin plan Environmental Sustainability Vision 2050*, som inkluderar deklarationen ”Skydda luft, land och vatten med hela vårt hjärta och tekniker för att upprätthålla en bättre framtid för alla”. I framtiden satsar Mitsubishi Electric på att bidra till en hållbar framtid genom minskade koldioxidutsläpp, värdekedjor med minskad totalpåverkan, energieffektiva produkter och system samt konstruktion av avancerad infrastruktur.

  1. *https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613-a.html, 13 juni 2019

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt