Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lanserar IR-värmediodsensor med 80 x 60 pixlarIdentifierar typer av värmekällor och mänskligt beteende på breda områden och med hög precision

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3401

TOKYO, 10 mars 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företagets MelDIR-sensorserie (Mitsubishi Electric Diode InfraRed) introducerar den 1 juli en ny värmesensor med ett brett synfält (FoV) och en hög upplösning på 80 x 60 pixlar för tillämpningar som säkerhet, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (VVS), personräkning, smarta byggnader och värmekameror. Den nya MelDIR-sensorn kan mycket noggrant skilja mellan människor och andra värmekällor och möjliggör identifiering av specifikt mänskligt beteende, som att gå, springa eller sträcka upp händerna.

Ny MelDIR IR-värmediodsensor (80 x 60 pixlar)

Produktegenskaper

 1. 1)Brett synfält och hög pixelupplösning
  • Bred FoV (78° x 53°) och hög pixelupplösning (80 x 60) stöder exakt bearbetning av infraröda data.
  • Jämfört med konventionell MelDIR med 80 x 32 pixlar är avkänningsområdet 2–4 gånger större och värmeupplösningen på 100 mK eller 0,1 °C ungefär lika.
  • Liten pixelstorlek på IR-värmedioden ger samma paketstorlek som konventionell MelDIR med 80 x 32 pixlar.
 2. 2)Överlägsna bilder uppnås med snabbare bildhastighet och optimerad känslighetskorrigering
  • Jämfört med en konventionell MelDIR med 80 x 32 pixlar är bildhastigheten dubblerad och känslighetskorrigeringen är optimerad för det omgivande området för överlägsna värmebilder.
  • Korrekt identifiering av snabbt rörliga värmekällor bidrar till att förebygga brott, räkna människor, upptäcka djur osv.
 3. 3)Verktyg för användarsupport förkortar utvecklingstiden
  • Kunderna kan använda programprover, utvärderingssatser, referenskoder och tillämpningsspecifik referensdesign för att stödja provutvärderingar, produktplanering och produktutveckling.

Fig.1 Jämförelse av detekteringsområden för konventionella och nya MelDIR


Fig. 2 Värmebilder tagna med en ny produkt


Fig. 3 Utvärderingssats

Huvudspecifikationer

Modell MIR8060B1 MIR8032B1
Pixlar 80 x 60 80 x 32
Synfält 78° x 53° (normalt) 78° x 29° (normalt)
Bildhastighet 4/8 bilder/s (selektiv) 4 bilder/s (fast)
Temperaturupplösning (NETD) 100 mK (normalt)
Driftspänning 3,3V
Strömförbrukning ≤50 mA
Produktmått 19,5 × 13,5 × 9,5 mm
Urskiljbart temperaturintervall -5 till 60 °C
Gränssnitt Serial Peripheral Interface (SPI)

Bakgrund

IR-sensorer som mäter temperaturer genom att läsa av den infraröda strålningen från objekt används redan nu ofta inom säkerhet, VVS, personräkning, smarta hus och värmeskannrar. Efterfrågan ökar dock på sensorer som har hög pixelupplösning och termisk upplösning för att bland annat skilja mellan människor och andra värmekällor och identifiera specifikt mänskligt beteende. För att möta den växande efterfrågan lanserar Mitsubishi Electric snart en ny MelDIR med ett brett synfält (78° x 53°) och hög pixelupplösning (80 x 60) och hög termisk upplösning (100 mK).

Miljömedvetenhet

Den här produkten uppfyller RoHS-direktiven 2011/65/EU och (EU) 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar