Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utökar produktsortimentet av Ku-band GaN HEMTFör flervågs- och envågskommunikation, större datakapacitet och mindre SATCOM-markstationer

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3397

TOKYO, 18 februari 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att två nya 13,75–14,5 GHz (Ku-band) 30 W (45,3 dBm) GaN HEMT (Gallium-Nitride High-Electron-Mobility Transistor) läggs till i företagets GaN HEMT-utbud för markstationer för satellitkommunikation (SATCOM). De två produkterna, en för flervågskommunikation1 och en för envågskommunikation2 ger ökad dataöverföringskapacitet och mindre markstationer. Försäljningen börjar den 15 mars.

 1. 1Röst-, video- och datakommunikationsmetod som använder vågsignaler med olika frekvenser
 2. 2Kommunikationsmetod som använder en envågsignal med en frekvens

GaN HEMT för SATCOM-markstationer med Ku-band
Envågs 30 W MGFK45G3745 (vänster) och flervågs 30 W MGFK45G3745A (höger)

Satellitsystem med Ku-band används alltmer för nödkommunikation vid naturkatastrofer och för SNG (Satellite News Gathering) av TV-kanaler på avlägsna platser där kabelnätverk inte finns. Förutom den ökande användningen av konventionell envågskommunikation behövs flervågskommunikation allt oftare för snabb kommunikation med stora volymer och för att stödja storleksminskning av mobila stationer för t.ex. SNG. Hittills har Mitsubishi Electric introducerat fem GaN HEMT-enheter av flervågstyp och envågstyp för SATCOM-markstationer. De två nya 30 W GaN HEMT-enheterna möjliggör flexiblare förstärkarkonstruktioner, inklusive för klassade märkeffekter och användning av GaN-drivkretsar. De har även stöd för att minska storleken på markstationer och för snabbare satellitkommunikation med större kapacitet.

Säljschema

Produkt Användning Modell Översikt Lansering
Frekvens Mättad
uteffekt
Användning
Ku-band
GaN-
HEMT
SATCOM-
markstationer
MGFK45G3745A 13,75–14,5
 GHz
45,3 dBm
(30 W)
Flervåg 15 mars 2021
MGFK45G3745 45,3 dBm
(30 W)
Envåg

Produktegenskaper

 1. 1)Låg IMD3 med breda offset-frekvenser på upp till 400 MHz för SATCOM med stor kapacitet

  MGFK45G3745A för flervågskommunikation ger låg IMD33 med breda offset-frekvenser4 på upp till 400 MHz för satellitkommunikation med hög kapacitet och hög hastighet.

  1. 3Frekvensskillnaden mellan tvåtonsignaler, använda vid IMD3-mätningar
  2. 4Intermoduleringsdistorsion av tredje graden, ett mått på förstärkardistorsion vid tvåtonssignaler.

 2. 2)Utökat GaN HEMT-sortimentet möjliggör mindre SATCOM-markstationer

  Flervågskommunikation (ny modell i fet stil)

  Modell MGFK45G3745A MGFK48G3745A MGFK50G3745A
  Frekvens 13,75 GHz–14,5 GHz
  Mättad
  uteffekt
  45,3 dBm
  (30 W)
  48,3 dBm
  (70 W)
  50,0 dBm
  (100 W)
  Linjär ökning 9,5 dB 11 dB 10 dB
  Offset-frekvens vid
  IMD3 = -25 dBc
  Upp till 400 MHz Upp till 400 MHz Upp till 200MHz

  Envågskommunikation (ny modell i fet stil)

  Modell MGFK45G3745 MGFK48G3745 MGFK50G3745 MGFG5H1503
  Frekvens 13,75 GHz–14,5 GHz
  Mättad
  uteffekt
  45,3 dBm
  (30 W)
  48,3 dBm
  (70 W)
  50,0 dBm
  (100 W)
  43,0 dBm
  (20 W)
  Linjär ökning 9,5 dB 12 dB 10 dB 24 dB
  Offset-frekvens vid
  IMD3 = -25 dBc
  Upp till 5MHz Upp till 5MHz Upp till 5MHz Upp till 5MHz

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar