Pressmeddelande

Mitsubishi Electric har fått utmärkelsen ”Supplier Engagement Leaderboard” av CDP Det här är den tredje topplaceringen, inklusive i kategorierna ”Climate Change” och ”Water”, vid utvärderingarna 2020

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3395

Tokyo den 15 februari 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ) meddelade i dag att dess miljöarbete inom leveranskedjor har gett det utmärkelsen ”Supplier Engagement Leaderboard” 2020. Det är den högsta placering i programmet CDP Supplier Engagement som drivs av CDP, en internationell icke-statlig organisation som stöder redovisning av miljöpåverkan. Det här är fjärde året som Mitsubishi Electric har fått en topplacering för sina utmärkta åtgärder och strategier för att minska utsläpp av växthusgaser och risken för klimatförändringar genom hela leveranskedjan.


Mitsubishi Electric fick även betyget A i två andra CDP-kategorier 2020: ”Climate Change” och ”Water”. Utmärkelserna tillkännagavs den 9 december 2020*.

  1. *https://www.MitsubishiElectric.com/news/2020/1209.html

Mitsubishi Electrics miljöengagemang

Mitsubishi Electrics miljövision för 2021 är inriktad på att skapa ett återvinningsbaserat samhälle med låg mängd koldioxidutsläpp och att respektera biologisk mångfald. Mitsubishi tillkännagav sin miljöhållbarhetsvision för 2050** den 13 juni 2019. Enligt den ska företaget ”skydda luft, land och vatten med våra hjärtan och vår teknik för att skapa en bättre framtid för alla” genom att minska miljöpåverkan i globala värdekedjor, med hjälp av energibesparande produkter och system och infrastruktur, för att minska koldioxidutsläppen och skapa en mer hållbar framtid.

  1. **https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613-a.html

CDP

CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) utvärderar företags och regeringars miljöinitiativ för mer än 515 investerare som förvaltar globala fonder på totalt 106 biljoner dollar. Huvudverksamheten är insamling och utvärdering av information om företags- och myndighetsaktiviteter som påverkar klimatförändringar, vatten och skogar.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt