Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lanserar ”EcoAdviser” AI-aktiverad energiprogramvaraAnvänder AI från Maisart-varumärket för att automatiskt identifiera energiförluster i produktionsutrustning

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3380

TOKYO 19 oktober 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att företagets nya EcoAdviser dataanalys- och diagnosprogramvara (MES3-EAP1-AI) för ökade energibesparingar på tillverkningsanläggningar lanseras den 26 oktober. Den innovativa nya programvaran använder Mitsubishi Electrics Maisart®*-märkta AI-teknik (artificiell intelligens) för mycket effektiva energisparfunktioner, som identifiering av energiförluster, diagnostisering av potentiella energiförlustfaktorer och kvantifiering av förväntade effekter av energibesparande åtgärder.

Energieffektiviteten och energibesparingen fortsätter att vara viktiga när de faktiska och miljömässiga kostnaderna för energi stadigt ökar. För att minska sådana kostnader förväntas ny teknik som AI och IoT (Internet of Things) hjälpa till att realisera effektiva energibesparande lösningar på produktionsanläggningar. Mitsubishi Electrics nya EcoAdviser-programvara ger energibesparande dataanalytiska och diagnostiska rekommendationer som sträcker sig bortom enkel visualisering för att stödja meningsfulla energibesparande lösningar inom tillverkningssektorn.

 1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology Maisart
 • EcoAdviser AI-kompatibel programvara för
  energibesparande dataanalys och diagnostik

 • Analysskärm med kontrollpanelfunktion

Viktiga egenskaper

 1. 1)Maisart AI och 5-punktsmetoden identifierar automatiskt energiförluster i tillverkningen
  Tidigare behövde fabriker utföra kontinuerliga självanalyser som bygger på insamlade data och fältinspektionsresultat för att fastställa energiförluster. EcoAdviser identifierar och kvantifierar energiförluster baserat på AI-analys och Mitsubishi Electrics fempunktsmetodik: 1. Utrustningens tidsförlust vid start, 2. Utrustningens tidsförlust vid avstängning, 3. Drifttidsförlust för utrustning, 4. Icke-drift för utrustning och 5. Specifik energiförbrukning. Faktorer som noggrant korrelerar med energiförluster som datum och tid, utrustning och så vidare prioriteras i termer av potential för minskning av förluster genom rekommenderade åtgärder. Viktiga punkter klargörs också för att säkerställa effektiva energibesparande åtgärder. Faktordiagnosen förbättras stadigt när AI lär sig förhållanden och pågående resultat.
 2. 2)Visualisering av förbättringar som realiseras genom energibesparande initiativ
  Användare kan snabbt bekräfta omfattningen av förbättringen genom jämförelser av resultat före och efter. Genom att kontinuerligt analysera de effektiva energibesparande motåtgärderna på ett kvantitativt sätt kan förbättringar kontinuerligt förstärkas genom separat granskning av de olika åtgärdernas effektivitet.
 3. 3)Anpassningsbar energikontrollpanel möjliggör olika analyser
  Med en anpassningsbar kontrollpanel kan användare fokusera på prioriterade frågor och viktiga prestandaindikatorer (KPI:er). Dessutom har empiriska bevis visat att delning av energi-KPI-data med fabriksarbetare på stora skärmar på en arbetsplats främjar större medvetenhet och större uppmärksamhet på energibesparingar. EcoAdviser erbjuder olika analytiska bilder, inklusive cirkeldiagram, rankningar, tidsserier, låddiagram, punktdiagram, paretodiagram och histogram.

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar