Pressmeddelande

Mitsubishi Electric tillverkar 500 000:e hissen/rulltrappan i JapanHar levererat högkvalitativa produkter och tjänster i 85 år

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3379

TOKYO, 1 oktober 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att en historisk milstolpe har passerats i och med att den 500 000:e hissen/rulltrappan har tillverkats i Japan under september.

Företaget har utvecklat och tillverkat hissar och rulltrappor i 85 år sedan den integrerade tillverkningen startades i Kobe Works i Hyogo Prefecture 1935. Inazawa Works etablerades som en särskild hiss- och rulltrappsfabrik i Aichi Prefecture 1964 och sedan dess har Mitsubishi Electric varit en världsledande leverantör av hissar och rulltrappor med verksamhet i mer än 90 länder.

Inazawa Works

Senaste initiativen

Hiss- och rulltrappsverksamheten har förändrats drastiskt på grund av att byggnaderna blivit allt högre, samt betoningen på säkerhet och åtgärder för att minska spridningen av infektionssjukdomar, i synnerhet covid-19. Mitsubishi Electric har reagerat på dessa nya behov genom att kontinuerligt leverera ”mobilitetslösningar” (transport) som garanterar säkerhet, sinnesro och åkkomfort. Dessutom fortsätter företaget att fokusera på att leverera produkter och tjänster som ökar värdet av byggnader med förbättrad effektivitet och bekvämlighet, inklusive integrering av byggnadsfunktioner med avancerade och mobila lösningar, som robotar som stöds av AI och IoT.

Inazawa Works

Inazawa Works, Mitsubishi Electrics särskilda moderfabrik för hissar och rulltrappor, levererar produkter som ger säkerhet, sinnesro och åkkomfort. Fabriken fortsätter att stärka sina utvecklings- och verifieringsresurser genom att använda sitt SOLAÉ-torn för hisstestning och QM-center (Quality & Manufacturing) för hissar och rulltrappor för utveckling och verifiering. Fabriken har också stadigt utvecklat sin arbetsstyrka genom initiativ som att öppna nya utbildningsanläggningar, inklusive ”SOLAÉ place” och TAKUMI-utbildningscentret för installationer i Inazawa. Inazawa Works spelar en oersättlig roll i Mitsubishi Electrics integrerade utveckling, tillverkning, installation och underhåll av högkvalitativa produkter och tjänster över hela världen.

Plats 1 Hishi-machi, Inazawa, Aichi Prefecture, Japan
Storlek 184 000 kvm (landområde) och 152 500 kvm (byggnad)
Huvudprodukter Hissar, rulltrappor och byggnadshanteringssystem

Framöver kommer Mitsubishi Electric att fortsätta att leverera högkvalitativa produkter och tjänster med fokus på säkerhet, sinnesro och åkkomfort, tillsammans med teknisk utveckling för att bidra till att lösa brådskande problem i det moderna samhället.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar