Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar ny teknik för att ta fram små, högeffektiva GaN-effektförstärkarmoduler för 5G-basstationerKombinerar 6 x 10 mm i storlek och en energieffektivitet på världsledande 43 %

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3363

TOKYO, 14 juli 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de har utvecklat en ny teknik för att ta fram en effektförstärkarmodul i galliumnitrid (GaN) för 5G-basstationer som både har en kompakt (6 x 10 mm) storlek och extra hög energieffektivitet1, det senare på mer än en aldrig tidigare skådad klassning på 43 %2. Modulen, som använder ett minsta antal chipkomponenter i matchningskretsen för att styra signalutdata av hög kvalitet, förväntas bidra till att förverkliga 5G-basstationer som är allmänt driftklara och mycket energieffektiva. Teknisk information om den nya modulen presenteras på IEEE International Microwave Symposium i augusti.

 1. *1Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 14 juli 2020
 2. 2Med ett 5G-frekvensområde på 3,4–3,8 GHz

Viktiga egenskaper

 1. 1)Monteringsteknik med hög densitet för att ta fram en kompakt (6 x 10 mm) effektförstärkarmodul för mer allmänt driftklara 5G-basstationer
  • I 4G-basstationer, som inte använder massiva mMIMO-antenner (Multiple-Input Multiple-Output), använder effektförstärkarna överföringsledningar i metallfolie för matchningskretsen. Även om det minskar effektförlusten och ger en högeffektiv drift kräver överföringsledningarna utrymme och det gör det svårt att få basstationer som är både mycket små och mycket energieffektiva. Mitsubishi Electrics nya teknik eliminerar behovet av överföringsledningar i 5G-effektförstärkare.
  • Den nya förstärkarmodulens matchningskrets är integrerad med ytmonterade enheter (SMD:er) som kondensatorer och induktansspolar. Genom att introducera en mycket exakt metod för elektromagnetisk fältanalys och tillämpa en unik teknik för SMD:ernas kompakta arrangemang kunde Mitsubishi Electric minska förstärkarens storlek till bara ett nittiondedel jämfört med konventionella effektförstärkare.3
  1. 3Mitsubishi Electrics 4G-effektförstärkare släpptes den 12 januari 2017
 2. 2)Världens högsta energieffektivitet minskar 5G-basstationens effektförbrukning
  • Högeffektiva GaN-transistorer bidrar till att öka effektförstärkarens effektivitet.
  • Om du använder SMD:er för matchningskretsen kan förstärkarens storlek minskas, men det minskar även strömeffektiviteten eftersom SMD:er brukar ha en hög strömförlust. Mitsubishi Electrics nya teknik skapar dock en matchningskrets med hjälp av ett litet antal SMD:er. Dessutom har SMD:er samma elektriska egenskaper som överföringsledningarna i metallfolie. Den resulterande effektförstärkarmodulen har en aldrig tidigare skådad energieffektiv klassning på över 43 % i de 3,4–3,8 GHz-band som används för 5G-kommunikation.

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar