Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar samarbets-AI för människa-maskin-arbeteAI-teknik förbättrar produktiviteten i fabriker och anläggningar

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3358

TOKYO, 3 juni 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat en AI-samarbetsteknik (AI – artificiell intelligens) som förbättrar samarbetet mellan människor och maskiner genom att använda en omvänd IRL-teknik (Inverse Reinforcement Learning) för inlärning och imitation av skickliga arbetares åtgärder. IRL, en av de viktigaste funktionerna i Mitsubishi Electrics Maisart®* AI-teknik, gör det möjligt för maskiner att imitera mänskliga handlingar baserat på relativt små mängder data. Den nya AI-samarbetstekniken förfinas ytterligare genom testanvändning i AGV-fordon (Automated Guided Vehicles) och robotar vid produktion och distribution där maskiner arbetar tillsammans med människor. Så småningom förväntas tekniken användas i fordon för autonom körning och andra tillämpningar.

  1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology Maisart

Exempel på AI-samarbete med AGV

Viktiga egenskaper

  1. 1)Förbättrar effektiviteten i miljöer där både människor och maskiner arbetar

    I blandade arbetsmiljöer där människor och maskiner arbetar gör Mitsubishi Electrics AI-samarbetsteknik att AGV kan använda bilder från videoinspelningar av dessa arbetsområden för att lära in och imitera människornas handlingar. Genom att lära in åtgärder som att lämna företräde hjälper tekniken AGV:er att undvika oönskade situationer som kollisioner eller stillastående. Interna simuleringar som utfördes av Mitsubishi Electric ökade driftseffektiviteten med cirka 30 procent jämfört med verksamheter i konventionella blandade arbetsmiljöer där färre intelligenta maskiner används.

  2. 2)Maisarts IRL minskar mängden driftdata som krävs för inlärning

    För att AI ska kunna lära in och imitera mänskliga handlingar kräver konventionell maskininlärning enorma mängder driftsdata – i det här fallet videodata – vilket medför tids- och kostnadsbelastning. Mitsubishi Electrics Maisart AI använder IRL för att minska mängden data som krävs för att lära in och imitera mänskliga handlingar. I simuleringar krävde den nya tekniken bara 10 procent eller mindre videodata som normalt användes.

Framtida utveckling

I framtiden kommer Mitsubishi Electric att fortsätta utveckla sin nya samarbets-AI för eventuella tillämpningar i kommersiella anläggningar. Tänkbara fördelar inkluderar förbättrad driftseffektivitet, vilket gör det möjligt för anställda att hålla social distans och låta maskiner och människor arbeta tillsammans med varandra på ett säkert sätt i miljöer som produktionslinjer och logistiklager samt i tillämpningar för fordon med autonom körning.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar