Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar IoT Suite under varumärket ClariSenseCentraliserar utvecklingen och expansionen av IoT-relaterade kunskaper och tekniska tillgångar för att snabbt skapa kundvärde

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3355

TOKYO, 28 maj 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag sin nya ClariSense-integrerade IoT-teknik (Internet of Things), som ska användas för snabbare utveckling av IoT-systemkonstruktion inom företaget och dess koncernföretag. ClariSense, som syntetiserar Mitsubishi Electrics Maisart®*-teknik* (AI – artificiell intelligens), säkerhetsteknik och andra egenskaper som en allmän tillverkare av elektrisk utrustning, är ett enhetligt designriktlinjes- och lösningsbibliotek i form av IoT-system som kan underhållas och expanderas centralt. Delningen av ClariSense bland Mitsubishi Electric-koncernens företag förväntas hjälpa till att påskynda utvecklingen av IoT-system och nya produkter och tjänster med mervärde.

  1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology Maisart
ClariSense

Viktiga egenskaper

  1. 1)Integrerade IoT-kunskaper och tekniska tillgångar för att snabbt skapa mervärdesprodukter och tjänster

    ClariSense är ett IoT-system som integrerar Mitsubishi Electrics omfattande expertis inom utrustning och AI, säkerhet och andra tekniska tillgångar under ett enhetlig designriktlinjes- och lösningsbibliotek som kan underhållas och expanderas centralt. Genom att kombinera funktioner i lösningsbibliotek hjälper ClariSense till när produkter och tjänster med mervärde ska skapas.

  2. 2)Flexibla specifikationer för implementering för IoT-systemutveckling enligt enhets- och systemegenskaper

    Den enhetliga designriktlinjen definierar endast konfigurationen och gränssnittet för IoT-systemet. Flexibla specifikationer för implementering gör att IoT-system kan integreras i en infrastruktur som kräver tillförlitlighet och robusthet och i fabriksautomationssystem (FA) för att upptäcka och lösa problem i realtid. Dessutom kan optimala IoT-system utvecklas utifrån egenskaperna hos varje enhet och system, till exempel IoT-system för anläggningshantering som kan länkas flexibelt till allt från byggutrustning till smarttelefoner.

  3. 3)Länkar interna och externa system via standardiserade API:er (Application Programming Interfaces)

    API:er och kommunikationsprotokoll enligt branschstandard gör det enkelt att länka ClariSense-baserade nya IoT-system till interna och externa system, vilket gör att integrerade lösningar kan samarbeta effektivt över olika kund- och verksamhetsområden.

Bakgrund

Användningen av IoT-system för att genomföra digitala förändringar förväntas skapa en marknad som värderas till 1 biljon dollar år 2022. Tidigare utvecklade Mitsubishi Electric sin IoT-plattform INFOPRISM® för effektiv drift och underhåll av elektrisk kraftutrustning och annan infrastruktur. Inom FA-området minskar Mitsubishi Electrics FA-IT-integrerade e-F@ccory®-lösning de totala kostnaderna för utveckling, produktion och underhåll. Företaget har också utvecklat IoT-system och -lösningar för konsumentprodukter och byggutrustning. Med ClariSense delar Mitsubishi Electric nu med sig av sin omfattande IoT-relaterade erfarenhet, enhetsexpertis och sina tekniska tillgångar, inklusive AI och säkerhet, i hela företagsgruppen för att snabbt skapa mervärdesprodukter och -tjänster som uppfyller behoven inom infrastruktur, mobilitet, vardagsliv och industri.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar