Pressmeddelande

Mitsubishi Electric börjar demonstrera lokala 5G-system i JapanMed sikte på nya 5G-tjänster, t.ex. kompletta lösningar via lokala 5G-system

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3353

TOKYO, 18 maj 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företagets Nagoya Works i Nagoya, Aichi Prefecture, har inlett ett demonstrationstest av ett lokalt 5G-system som Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) i Japan har licensierat för användning i ett begränsat område och där ett annat frekvensband, 28,2 GHz–28,3 GHz, används än det som används av mobiloperatörer. Företaget förväntar sig att så småningom införa lokala 5G-system för att leverera nya tjänster och verksamheter som omfattar ett brett utbud av fabriksautomation (FA) och andra produkter.

Utrustning som driftsätts för det lokala demonstrationstestet av 5G

Testet är utformat för att verifiera den trådlösa överföringen mellan lokala 5G-basstationer och Mitsubishi Electrics FA-produkter. Det kommer också att hjälpa till att bekräfta olika möjliga användningar av tänkbara lokala 5G-system, t.ex. fjärrdrift och underhållssupport, användning av förstärkt och virtuell verklighet för ökad arbetseffektivitet med mera.

Bakgrund

5G, som uppnår ultrahög hastighet, ultralåg latens och flera samtidiga anslutningar, förväntas stödja avancerad infrastruktur med frekvensband som i huvudsak allokeras till telekommunikationsoperatörer. I december 2019 började dock MIC ta emot ansökningar för lokala 5G-system för att göra det möjligt för lokala myndigheter och företag att uppfylla olika kommunikationsbehov, inklusive spridningen av IoT-enheter (Internet of Things).

Mitsubishi Electric utvecklar nu lokala 5G-system för kompletta lösningar som innefattar kommunikationssystem och 5G-teknik samt olika produkter och tjänster, och arbetar i nära samarbete med kunder och partnerföretag för att skapa nya verksamheter och tjänster.

Framtida utveckling

Mitsubishi Electric förväntar sig att starta demonstrationstest på andra företagsplatser och att etablera en ny 5G-infrastruktur på sina företagsplatser och laboratorier. 5G Open Innovation Laboratory, till exempel, som planeras att börja användas vid företagets FoU-center för IT i Kamakura, Kanagawa Prefecture, inom det aktuella räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2021, fungerar som en bas för gemensam forskning och demonstrationer med kunder och partnerföretag för att skapa nya verksamheter och tjänster.

För att skapa nya verksamheter och tjänster samarbetar Mitsubishi Electric med partnerföretag för att studera 5G-användning och genomföra demonstrationstester som innefattar grundläggande 5G-relaterade tekniker, inklusive kommunikationssystem, antenntekniker och både högfrekvens- och optiska enheter.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar

Business Innovation Strategy Division
Tel: +81-3-3218-4885
Business Innovation Group
Mitsubishi Electric Corporation