Pressmeddelande

Mitsubishi Electric tillhandahåller medel och tillbehör för att stödja hjälpinsatser mot coronavirus (covid-19) i JapanDonationer på cirka 100 miljoner yen och material som exempelvis medicinska masker

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3352

TOKYO, 13 maj 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget kommer att stödja sjukvårdspersonal i kampen mot covid-19 genom att donera cirka 100 miljoner yen (cirka 930 000 USD) och förse medicinska institutioner med viktiga föremål som exempelvis medicinska masker. Företaget vidtar omfattande åtgärder för att bidra till begränsningen av sjukdomen och för att normala socioekonomiska aktiviteter så snart som möjligt ska kunna återupptas.

Donation av ungefär 100 miljoner yen

Mitsubishi Electric donerar cirka 100 miljoner yen för att stödja sjukvårdspersonal som arbetar på frontlinjen och barn som påverkas av en längre nedläggning av skolor. Pengarna kommer från icke-konsoliderade bidrag samt donationer från Mitsubishi Electrics SOCIO-ROOTS-fond. Fonden kommer att samla in donationer från anställda på Mitsubishi Electric som företaget sedan kommer att matcha, vilket i praktiken fördubblar det donerade beloppet. Företaget har börjat be om donationer på sin webbplats för att göra det möjligt för anställda att bidra även när de arbetar hemma.

Tillhandahålla nödvändiga material

  1. (1)Medicinska masker och andra material
    Mitsubishi Electric kommer att tillhandahålla cirka 100 000 medicinska masker (N95) och desinfektionsmedel till medicinska institutioner.
  2. (2)Tillverkning av ansiktsskydd
    Ansiktsskydd kommer att tillverkas vid Mitsubishi Electrics Manufacturing Engineering Centre i Amagasaki, Hyogo Prefecture och Nagoya Works i Nagoya, Aichi Prefecture från mitten av maj. Produktionskapaciteten ökar gradvis. Ansiktsskydden kommer att användas internt av personal från Mitsubishi Electric-koncernen, främst för användning i fabriker, men inte i medicinska syften. Genom att producera ansiktsskydd internt i stället för att inskaffa dem externt hjälper företaget till att frigöra fler ansiktsskydd för användning i samhället. Med tiden hoppas företaget att kunna tillhandahålla överskjutande ansiktsskydd till utomstående företag och organisationer.

Mitsubishi Electric framför sina djupaste sympatier och kondoleanser till alla som har förlorat en familjemedlem, kollega eller vän i covid-19. Företaget framför också sin varmaste tacksamhet till vårdpersonal och alla andra som arbetar för att skydda samhällen och hjälpa människor i nöd.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar