Pressmeddelande

Mitsubishi Electric rankade 2:a globalt och 1:a bland japanska företag inom internationella patentansökningar år 2019Globala initiativ för immateriell egendom kopplade till affärs- och FoU-strategier

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3349

TOKYO, 8 april 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de rankats på andra plats globalt och på första plats bland japanska företag när det gäller internationella patentansökningar som inlämnades 2019, enligt ett meddelande som publicerades av Schweiz-baserade WIPO (World Intellectual Property Organization) den 8 april. De höga rankningarna återspeglar Mitsubishi Electrics positionering av immateriella rättigheter (IP) som en viktig affärsresurs och dess viktiga koppling till IP-aktiviteter samt affärs- och FoU-strategier som stöd för företagets hållbara tillväxt.

Mitsubishi Electric har aktivt lämnat in internationella patentansökningar i linje med den fortsatta globaliseringen av verksamheten, och rankats bland de 10 främsta internationella företagen under de senaste sex åren i rad och på första plats bland japanska företag fem år i rad. På senare år har företagets patentansökningar som stöd för IoT- och AI-stödda lösningar varit särskilt framträdande.

Mitsubishi Electrics internationella patentansökningar och rankningar

Mitsubishi Electrics initiativ för ytterligare IP-utveckling

 1. 1)Affärs- och FoU-strategier stödjer starkare immateriella rättigheter i hela koncernen
  • Strategier för IP och tekniska standarder är nära integrerade med företagets affärs- och FoU-strategier.
  • Huvudkontorets IP-avdelning, som är under direkt kontroll av VD, samordnar koncernomfattande aktiviteter för IP-divisioner i fabriker, FoU-center och samarbetsföretag.
 2. 2)Globala IP-aktiviteter och strategier med internationella standarder
  • Kritiska IP-relaterade initiativ har tagits fram för att stödja centralverksamheten och viktiga FoU-projekt.
  • IP-aktiviteter accelereras globalt genom att patent registreras proaktivt innan affärsutvecklingen genomförs i lovande länder.
  • Lokala tjänstemän på plats tilldelas att hantera IP-aktiviteter i USA, Europa, Kina och Sydostasien.
  • Företaget betonar patentförvärv som stöd för internationella standarder (t.ex. viktiga standardpatent) och på områden där internationell konkurrens ökar, vilket bidrar till att stärka produktkonkurrenskraften och öka marknadsandelarna.

Mer information finns på https://www.mitsubishielectric.com/en/about/rd/ip/index.html


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar