Pressmeddelande

Mitsubishi Electric börjar utveckla satelliten GOSAT-GW för observation av växthusgaser och vattnets kretsloppBidrar till vetenskapliga framsteg vid förebyggande av naturkatastrofer på grund av klimatförändringar

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3347

TOKYO, 30 mars 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att företaget har utsetts av Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) som leverantör av GOSAT-GW (Global Observing SATellite for Greenhouse Gases and Water Cycle), den tredje i GOSAT-serien och har redan inlett utvecklingsaktiviteter. GOSAT-GW har två uppdrag: observation av växthusgaser för Japans Ministry of the Enviroment och National Institute for Environmental Studies (NIES) samt observation av vattnets kretslopp för JAXA. Genom att utveckla GOSAT-GW-satelliten kommer Mitsubishi Electric att bidra till åtgärder för motverka katastrofer som orsakats av global uppvärmning och klimatförändringar, samt främja vetenskapliga och tekniska metoder som möjliggör mer exakta prognoser för klimatförändringar.

Konstnärsbild av GOSAT-GW i omloppsbana

Viktiga egenskaper

  1. 1)Ny sensor för global, korrekt observation av koncentrationen av växthusgaser

    GOSAT-GW utrustas med en sensor som kallas Total Anthropogenic and Natural Emissions Mapping SpectrOmeter-3 (TANSO-3) för observation av koncentrationer av växthusgaser, som koldioxid och metan över ett brett område och med hög noggrannhet för förbättrad uppskattning av utsläpp av växthusgaser. Det globala övervakningsläget hos TANSO-3 täcker stora områden av jordytan utan avbrott, vilket möjliggör fler observationspunkter än med tidigare modeller. TANSO-3 har även ett detaljerat övervakningsläge med en spatial upplösning som är tre gånger högre än föregångaren GOSAT-2 ("Ibuki-2"), vilket innebär att växthusgaser kan observeras med högre noggrannhet.

  2. 2)Förbättrad observation av geofysisk kvantitet för förbättrat vattenkretslopp och meteorologisk övervakning

    GOSAT-GW utrustas även med nyutvecklade Advanced Microwave Scanning Radiometer 3 (AMSR3), som gör uppskattningar av jordens geofysiska vattenmängd på land, på havsytan och i atmosfären. AMSR3 använder ett ökat antal frekvensband jämfört med föregångarna, vilket ger en mer exakt uppskattning av geofysiska förhållanden i fråga om vatten, t.ex. nederbörd, vattenånga, havsis och havsytans temperatur. Data som erhålls från observationer förbättrar noggrannheten vid prognoser av tyfoner, kraftigt regn och andra klimatförhållanden som görs av meteorologiska organisationer runt om i världen. Genom att tillhandahålla detaljerade data för att bedöma vilka effekter klimatförändringar har på vattnets kretslopp bidrar GOSAT-GW dessutom till åtgärder för att mäta effekten av klimatförändringar i vardagen och förbereda nödvändiga motåtgärder.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar