Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar teknik för omvandlare med hög effekttäthet med inbäddade komponenterBidrar till att minska storleken på kraftelektronikutrustning

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3344

TOKYO, 25 mars 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att man har utvecklat en ny teknik för att integrera kraftenheter, passiva komponenter, sensorer och andra inbäddade komponenter i samma substrat, som företaget använder i en dubbelriktad DC/DC-omvandlare på 100 kW (kontinuerlig) för att uppnå vad som tros vara världens mest effekttäta* strömomvandlare, klassad för 136 kW/L, eller med åtta gånger högre effekttäthet än konventionella omvandlare. Den nya tekniken förväntas bidra till att minska storleken på kraftelektronikutrustning.

  1. * Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 25 mars 2020

Demonstratör av den nya omvandlaren med hög effekttäthet på 136 kW/L (24 × 18 × 1,7 cm)

Viktiga egenskaper

Mitsubishi Electrics nya integrationsteknik gör det möjligt att reducera parasitinduktansen i omkopplingsströmslingan till mindre än 1/10 av den med konventionella omvandlare. Den resulterande rena omkopplingen möjliggör snabb kommutering för höga driftfrekvenser i fälteffekttransistorer med metalloxidhalvledare (MOSFET) i kiselkarbid (SiC). Tekniken leder till betydligt mindre passiva komponenter, exempelvis reaktorer för strömutjämning och kondensatorer som tar upp mycket utrymme i DC-DC-omvandlare.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar