Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar ”BLEnDer ICE” – batteridriven trådlös terminal för att samla in mätardata och styra nätverksanslutna sensorerAnvänder sensordata för att förbättra effektiviteten hos gas- och vattenanläggningar

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3343

TOKYO, 16 mars 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat BLEnDer® ICE, en batteridriven trådlös kommunikationsterminal för användning i sensornätverk för att samla in data från gas- och vattenmätare och för fjärrstyrning av sensorer i nätverken. Denna terminal gör det möjligt att automatiskt läsa av och både övervaka och fjärrstyra mätare för att uppnå större effektivitet vid underhåll av elanläggningar och infrastrukturoperatörer. Olika tester som utförts hittills har visat att terminalen fungerar och kommunicerar stabilt på fältet.

BLEnDer (förkortning av Bid Liaison and Energy Dispatcher) är en paketerad programvara som utvecklats av Mitsubishi Electric som svar på förändringar inom kraftindustrin och supportanläggningar för att uppnå smartare och mer effektiv drift. Terminalen BLEnDer ICE (Intelligent Communication Edge) fungerar tillsammans med programvaran BLEnDer HE (Head End) som styr och kontrollerar smarta mätare via olika kommunikationsmetoder och programvaran BLEnDer MESH, som använder trådlös Multi-hop-kommunikation för att skapa ett brett nätverk av smarta mätare till låg kostnad.

Exempel på servicetillämpningar för BLEnDer ICE

Viktiga egenskaper

  1. 1)Standardgränssnitt möjliggör anslutning med olika mätare och sensorer

    BLEnDer ICE-terminalen har funktioner för gränssnitt för standardkommunikation som säkerställer anslutning till inte bara gas- och vattenmätare utan även till olika avkänningsenheter.

  2. 2)WAN-anslutning för fjärrstyrning, övervakning och mätning

    Genom att använda trådlös kommunikation med sub-GHz till låg kostnad, som inte kräver någon särskild licens eller särskild specialenhet för att ansluta med, är ICE-terminalen inte bara lämplig för smarta mätarnätverk, den kan även utöka befintliga kommunikationsnätverk. Det möjliggör nya tjänster som automatisk mätaravläsning och övervakning av infrastrukturutrustning och styrning via sensorer till en låg kostnad.

  3. 3)Batteridrift för drift i upp till 10 år

    Eftersom det inte krävs någon extern strömkälla kan den batteridrivna terminalen för BLEnDer ICE installeras på valfri plats, inklusive mätare på platser där det är svårt att få ström. Beroende på användningsförhållanden och miljö bör det vara möjligt att använda enheten i upp till 10 år, vilket är livslängden för de flesta mätare.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar