Pressmeddelande

Mitsubishi Electric börjar utveckla rymdsonder för Mars månarEtt oöverträffat tur och retur-uppdrag för att söka efter spår av vatten och organismer

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3340

Tokyo, 21 februari 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utsetts av Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) som leverantör av rymdsonden MMX (Martian Moons eXploration). Mitsubishi Electric, som redan har inlett utvecklingsaktiviteter för projektet, kommer att ansvara för MMX:s systemdesign, tillverkning och drift genom att utnyttja tekniker som utvecklats för Smart Lander for Investigation Moon (SLIM) och "Kounotori" H-II Transfer Vehicle (HTV). MMX:s uppdrag är att fastställa Mars ursprung och dess två månar, Phobos och Deimos, samt att upptäcka hur vatten och organiska ämnen blev en del av det ursprungliga solsystemet.

Återgivning av MMX-rymdsonden

MMX-rymdsondens funktioner

  1. 1)Beprövad teknik används för världens första tur och retur-uppdrag till Mars månar

    MMX-rymdsonden använder befintlig rymdteknik, t.ex. kursanalys och planering av omloppsbana, som Mitsubishi Electric ursprungligen utvecklade för SLIM:s landningssystem med hög precision samt system för styrning, navigering och kontroll av HTV.

  2. 2)Ny teknik för precisionslandning för landning i okänd terräng

    För att samla in prover från en av Mars månar kommer nedfärden och landningen att använda en inbyggd kamera och den exakta landningsteknik som utvecklats för SLIM. Dessutom kan flera landningsförsök göras i låg gravitation med hjälp av en nyutvecklad stötdämpande mekanism och unika landningsställ.

  3. 3)Design med låg vikt konfigurerad med tre moduler

    En konstruktion med tre moduler som består av en drivmodul för resan till Mars, en utforskningsmodul utrustad med forskningsmaterial och en returmodul för resan tillbaka till jorden gör att MMX kan minska sin vikt för effektivare drift genom att koppla från drivmodulen, och senare forskningsmodulen, när deras uppgifter är avklarade. Dessutom, för att MMX ska vara inom startraketens kapacitet planeras en optimal kurs som minimerar den mängd drivmedel som krävs, vilket står för mer än hälften av den totala startvikten.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar