Pressmeddelande

Mitsubishi Electric färdigställer ny produktionsanläggning för satelliterUtökad kapacitet förväntas bidra till att öka omsättningen för rymdsystem

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3337

TOKYO, 18 februari 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har färdigställt en ny anläggning för tillverkning av satelliter vid företagets Kamakura Works i Kamakura, Japan. Tillsammans med befintliga anläggningar kommer Mitsubishi Electrics att öka sin sammantagna årliga kapacitet från dagens 10 till 18 tillverkade satelliter vilket gör det möjligt för företaget att möta den ökande efterfrågan på statliga satelliter i Japan och kommersiella kommunikationssatelliter i hela världen.

Den nya anläggningen på Kamakura Works


Den nya anläggningen kommer att ge ökad produktionseffektivitet, förkortad produktionstid, minskade kostnader och förbättrad produktkvalitet, vilket förstärker företagets konkurrenskraft. Anläggningen kommer att ha informationstekniker baserade på Mitsubishi Electrics e-F@ctory-lösningar vilka genom integrerad automatisering kan hitta gömda fördelar inom de befintliga resurserna vilket förbättrar effektiviteten, minskar kostnaderna och ökar produktiviteten. Dessutom kommer den nya anläggningen att omfatta Mitsubishi Electric-produkter, t.ex. ett luftkonditioneringssystem med värmepump, LED-lampor och högeffektiva transformatorer för att ytterligare minska energiförbrukningen.

Den japanska marknaden för statliga satelliter förväntas växa i och med landets grundläggande rymdpolicy med inriktning på utveckling av observations-, kommunikations- och positioneringssatelliter som underlättar det dagliga livet, samt främjar den kommersiella användningen av rymden för att förbättra Japans industriella och vetenskapliga grundstenar. Förra året meddelade JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) sitt deltagande i USA:s regerings Gateway-projekt med inriktning på en bemannad station nära månen, vilket förväntas stimulera ökad efterfrågan på statliga satelliter. Den globala marknaden för små kommunikations- och observationssatelliter förväntas också växa.

Mitsubishi Electrics långa erfarenhet av satelliter inkluderar vädersatelliterna Himawari-7, -8 och -9, Superbird-C2-satelliten – Japans första kommersiella kommunikationssatellit, QZS-satelliten för positionering med hög noggrannhet och Es’hail-2 för Qatar Satellite Company i Qatar. I framtiden siktar Mitsubishi Electric på att mer omfattande använda teknik företaget utvecklar för att ge statliga satelliter en bättre position inom expanderande områden, till exempel nästa generations testsatelliter.

Ny produktionsanläggning för satelliter

Plats Kamakura, Kanagawa Prefecture, Japan
Byggnadsyta 6 700 m2
Struktur Armerad betong i fyra våningar
Golvyta 13 300 m2
Huvudprodukter • Satellitsystem för observation/kommunikation/positionering osv.
• Inbyggda satellitkomponenter
Produktionskapacitet 18 satelliter (tillsammans med befintliga installationer)
Installerad utrustning Stor termisk vakuumkammare, stort vibrationsbord, testområde för antenner, etc.
Investering Cirka 11 miljarder yen
Gröna initiativ Luftkonditioneringssystem med värmepump, LED-lampor och högeffektiva transformatorer

Mitsubishi Electrics verksamhet inom rymdsystem

Mitsubishi Electric är en ledande tillverkare inom rymdforskning och utveckling och företaget har varit delaktig i produktionen av mer än 600 japanska och internationella satelliter som antingen huvudleverantör eller central underleverantör. År 2000 blev företaget den första japanska tillverkaren som på en och samma anläggning utvecklade, designade, monterade och testade satelliter. Företagets fabrik Kamakura Works inrymmer en av Japans största termiska vakuumtestkammare samt en akustisk testkammare och ett testområde för antenner. Hittills har den här ledande anläggningen producerat många satelliter samt elektroniska moduler för japanska H-II Transfer Vehicle (HTV) som är avsedda för obemannade materialleveranser i yttre rymden.

Mitsubishi Electric stärkte sin närvaro på den globala satellitmarknaden när företaget fick i uppdrag att leverera Turksat-4A- och -4B-satelliter till Turkiets Turksat A.S. i mars 2011. De två satelliterna är baserade på Mitsubishi Electrics satellitplattform DS2000 för utveckling av mycket tillförlitliga satelliter. I maj 2011 placerade Mitsubishi Electric sin kommunikationssatellit ST-2 i geostationär omloppsbana i ett konsortium tillsammans med Singapore Telecommunications Limited och Taiwan-baserade Chunghwa Telecom Company Limited. År 2014 fick företaget i uppdrag att leverera kommunikationssatelliten Es'hail 2 till operatören Qatar Satellite Company (Es'hailSat).


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar