Pressmeddelande

Mitsubishi Electric placerat på CDP:s "A-lista" för vattenStrategier och åtgärder för att skydda vattenresurser uppmärksammas för fjärde året i rad

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3336

TOKYO, 17 februari 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företagets strategier och aktiviteter för att skydda vattenresurser har fått en toppklassning på A-listan av den ideella organisationen CDP för fjärde året i rad.

Mitsubishi Electrics initiativ för att skydda vattenresurser

  • Noggrann hantering av vattenförbrukningen och utsläppen vid tillverkningsbaser i Japan och utomlands
  • Bedriva bevarande och effektiv användning av vatten genom att spara och återanvända vatten
  • Utveckla och driftsätta vattenreningssystem som innefattar ozontekniker för avloppsvatten, fabriker och offentliga anläggningar

Mitsubishi Electrics miljöinitiativ är en återspegling av företagets miljöpolicy Environmental Vision 2021, som är inriktad på att skapa koldioxidsnåla, återvinningsbaserade samhällen och biologisk mångfald. Dessutom meddelade företaget den 13 juni 2019 att företaget ska "skydda luft, land och vatten med hjärta och teknik för att åstadkomma en bättre framtid för alla" i sitt miljöprogram Environmental Sustainability Vision 2050*. Den nya policyn är utformad för att minska miljöpåverkan i termer av globala värdekedjor, energibesparande produkter och system och infrastruktur, för att förverkliga en hållbar framtid.

  1. * Environmental Sustainability Vision 2050https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0613-a.html

CDP är en internationell ideell organisation (NGO) som utvärderar miljöinitiativ för företag och lokala myndigheter. Organisationen stöttas av mer än 500 investerare som hanterar globala fonder om uppgår till närmare 96 biljoner USD. CDP distribuerar frågeformulär om aktiviteter som påverkar klimatförändringen, vattenskydd och skogar, och presenterar sedan utvärderingar av resultaten. Vid den senaste utvärderingen på en 8-gradig skala från (A) till (D-) svarade mer än 8 400 företag.

Mitsubishi Electric fick även klassningen A- i kategorin Climate Change 2019.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar