Pressmeddelande

Mitsubishi Electrics nya teknik kontrollerar In-BM-enheter (In-Building Mobilities) och funktioner med hjälp av dynamiska byggnadskartorFör arbetsbesparande byggnadshantering och smarta byggnader där människor och robotar samexisterar på ett säkert sätt

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3333

Tokyo, 4 februari 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat en teknik för att kontrollera mobila robotar som används för rengöring, säkerhet, leverans och vägledning i byggnader, samt nästa generations elektriska rullstolar, med hjälp av dynamiska byggnadskartor* för att skapa samverkan mellan exempelvis robotar och funktioner i byggnaden, t.ex. hissar och passersystem. Med sitt stöd för säker och effektiv förflyttning av människor och In-BM-enheter (In-Building Mobilities) i byggnader förväntas den nya tekniken minska arbetsbelastningen för personal som arbetar med byggnadshantering och bidra till att förverkliga smarta byggnader** där människor och robotar samexisterar på ett säkert sätt. I framtiden kommer Mitsubishi Electric att fortsätta utveckla tekniken i samarbete med utvecklare och mobilitetstillverkare, i syfte att införa en kommersiell tjänst efter mars 2021.

 1. *Mitsubishi Electrics nya tredimensionella karta över byggnader som visar byggnadsfunktionernas status (t.ex. hissar och passersystem), plats för mobila enheter och framkomliga vägar
 2. **Byggnader där avancerad IoT används i energibesparande och arbetsbesparande arbetsmiljöer i byggnaden

Animerad belysning visar rörelserna hos In-BM-enheten

Viktiga egenskaper

 1. 1)In-BM-enheter förflyttas effektivt enligt en dynamisk karta över byggnaden

  Mitsubishi Electrics nyutvecklade dynamiska byggnadskarta används för att kontrollera rörelserna hos flera In-BM-enheter i en byggnad. När In-BM-enheter i byggnaden använder hissar eller passerar förbi varandra i trånga gångar guidar systemet dem automatiskt längs de bästa vägarna för att undvika att de stöter på andra In-BM-enheter, av misstag kommer in i förbjudna områden eller går in i överfyllda hissar. När en inpasseringsgrind passeras använder systemet kartan för att prioritera människors rörelser och för att förhindra kollisioner.
  Dessutom är hissar och passersystem sammanlänkade för att koordinera effektiv och säker förflyttning av In-BM-enheter bland människor i hela byggnaden, även vid förflyttning mellan våningsplan.
  Systemet identifierar också var In-BM-enheterna finns, inklusive om de går sönder, genom att registrera driften av hissar och In-BM-enheter för att synliggöra platsen för varje enskild enhet på den dynamiska kartan, och på så sätt ytterligare minska arbetsbelastningen vid byggnadshanteringen.

  Styrning av In-BM-enheter med hjälp av en dynamisk byggnadskarta

 2. 2)Animerad belysning visar rörelserna hos In-BM-enheter av säkerhetsskäl

  Animerad belysning visas på golvet framför hissarna för att hjälpa människor att förutse rörelserna hos In-BM-enheter som kommer in i och ut ur hissarna, så att människor smidigt och säkert kan gå in i och ut ur hissarna tillsammans med In-BM-enheterna. Animerad belysning visas också när In-BM-enheter rör sig i andra områden, vilket gör att människor kan passera säkert även i smala passager och vid dålig sikt.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar