Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar kompakt AI-lösning för kunskapsrepresentation och härledning för människa-maskin-gränssnitt

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3330

Tokyo, 28 januari 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att företaget har utvecklat en kompakt lösning för kunskapsrepresentation och härledning som har utformats för användning i inbyggda människa-maskin-gränssnitt. Den nya utvecklingen bygger på företagets AI-teknik Maisart®®* och gör det möjligt för edge-enheter att tolka vaga användarkommandon genom extrapolering av information som saknas. Detta uppnås med hjälp av ett ”kunskapsdiagram” som integrerar användarinformation, enhetsspecifikationer och -funktioner samt extern information, och gör det möjligt att integrera responsiva och lättanvända människa-maskin-gränssnitt i konsumentprodukter som tv-apparater och bilnavigeringssystem.

 1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology Maisart

Bild 1: Exempel på program som används i en TV

Viktiga egenskaper

 1. 1)Tolkar vaga kommandon genom att härleda information som saknas med hjälp av ett kunskapsdiagram

  Den här nya tekniken gör det möjligt att härleda information som saknas i röstkommandon med hjälp av ett kunskapsdiagram. Det här är en databas som uttrycker relevansen av information med hjälp av tre komponenter – subjekt, predikat och objekt – där användarinformation, enhetsspecifikationer och -funktioner samt extern information är integrerade.

  Till exempel som i fig. 1, när en användare bara utfärdar instruktionen ”Skådespelare A” till sin TV innan han/hon går ut på morgonen, kommer den nyutvecklade lösningen i enheten att svara ”Jag kommer att spela in programmet X där skådespelare A medverkar”. I det här exemplet härleder den artificiella intelligens som finns inbäddad i lösningen informationen som saknas enligt följande. För det första identifierar den användaren som ”mamma” med hjälp av sina kameror. Därefter hämtas information från kunskapsdiagrammet att mammas favoritprogram är X, skådespelare A medverkar i programmet X, programmet börjar kl. 10:00, mamma kommer inte att kunna titta på programmet på grund av sitt dagliga schema, och programmet är för närvarande inte registrerat för inspelning. Slutligen, genom att använda denna information, härleder systemet att mamma vill spela in program X och vidtar lämpliga åtgärder.

 2. 2)Kompakt härledningsteknik möjliggör snabb HMI-respons (Human-Machine Interface) i edge-enheter

  Som en del av denna nya lösning har Mitsubishi Electric utvecklat en härledningsmetod som minskar mängden beräkningar och minnesanvändning som krävs för att tolka vaga kommandon. Detta uppnås genom en minskning av storleken på det kunskapsdiagram som krävs genom att justera dess relevans med hänvisning till användarkommandon och avkänningsinformation. Det ger ett snabbt och responsivt människa-maskin-gränssnitt på edge-enheter.

  Fig. 2: Översikt över reducerat kunskapsdiagram

Framtida utveckling

Mitsubishi Electric har för avsikt att initialt använda denna nya teknik i hemelektronik och bilnavigeringssystem, med målet att kommersialisera tekniken från 2022 och framåt. I framtiden kommer företaget att överväga att tillämpa tekniken på förfrågningar och kvalitetskontrollprocesser inom Mitsubishi Electrics egna interna verksamhet.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar