Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar luftningsstyrningsteknik med artificiell intelligens för biologisk rening av avloppsvatten Möjliggör mycket energieffektiv behandling av avloppsvatten

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3328

Tokyo den 22 januari 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man har utvecklat luftningsstyrningsteknik för att minska energiförbrukningen för leverans av luft (luftning) till biologiska reaktorer1, vilket är avgörande för biologisk rening av avloppsvatten. Genom att använda företagets Maisart®2-tekniker för artificiell intelligens kan systemet användas till att exakt förutsäga kvaliteten (ammoniakkoncentrationen) på det vatten som flödar in i reaktorn under de följande timmarna.

Styrningen av luftningsnivåer i enskilda sektioner av reaktorn kommer att minska den mängd luftning som krävs med cirka 10 %3 jämfört med konventionella metoder, vilket leder till en minskning av energiförbrukningen för biologiska avloppsreningsverk. De förbrukar cirka 7 miljarder kWh per år i Japan, vilket motsvarar cirka 0,7 % av den totala elförbrukningen.

Företaget har som mål att kommersialisera driftstyrningssystem med den nya tekniken under det räkenskapsår som slutar i mars 2021.

 1. 1Vid allmän avloppsvattenbehandling utförs oxidationsbehandling med hjälp av mikroorganismer för att avlägsna ammoniak och organiska ämnen.
 2. 2Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology. Maisart
 3. 3Baserat på resultat från simuleringar med faktiska data för avloppsvattenbehandling.

Fig. 1. Luftningsstyrningsteknik med artificiell intelligens.

Viktiga egenskaper

 1. 1)Luftningsstyrning med artificiell intelligens för att exakt kunna förutsäga kvaliteten på det vatten som flödar in i reaktorn

  Även i klart väder där kvaliteten på det vatten som flödar in i reaktorn är relativt stabil kan ammoniakkoncentrationen i vattnet variera med så upp till 50 %. I konventionella system innebär förseningar i luftningsstyrningen att en stor mängd luft måste tillföras för att kunna bibehålla kvaliteten på det behandlade vattnet. Det innebär att ammoniakkoncentrationen tillfälligt kan minska mer än nödvändigt på grund av överdriven luftning. (Fig.2)

  För att förbättra svarssnabbheten kombineras framåtflödesstyrning baserat på kvaliteten (ammoniakkoncentrationen) på det vatten som flödar in i reaktorn med konventionell återkopplingsstyrning baserat på det uppmätta värdet för kvalitet på det behandlade vattnet. Företagets nya algoritm används till att ytterligare förbättra svarssnabbheten genom att artificiell intelligens används till att förutsäga kvaliteten på det inflödande vattnet under de kommande timmarna. Det går att uppnå det genom att analysera de aktuella fluktuationsmönstren med hjälp av en ackumulerad databas. Genom att söka efter datamönster som liknar de aktuella variationerna och beräkna förutsagda värden med hjälp av de mönstren går det att välja optimala data att basera förutsägelserna på. Det gör förutsägelsen mindre känslig för onormala data som orsakas av faktorer som kraftiga regn eller instrumentfel. Dessutom går det att uppdatera databasen automatiskt för att se till att förutsägelserna förblir exakta. Den här tekniken är särskilt effektiv när flödeshastigheten eller ammoniakkoncentrationen i det vatten som flödar in i reaktorn minskar gradvis.

  Fig. 2. Undertrycka effekten av styrningsfördröjning (simuleringsresultat).

 2. 2)Luftningsreglering i en sektion av reaktorn innebär en minskning av den totala luftningen med cirka 10 %.

  I konventionella behandlingsanläggningar kontrolleras luftningsnivåerna i alla sektioner av reaktorn enhetligt, vilket innebär ojämn vattenkvalitet och överdriven luftning. De nya algoritmerna används till att justera luftningsnivåerna exakt genom att använda vikter för styrningsparametrarna för varje sektion. Resultatet blir att den totala luftningsnivån kan minskas med cirka 10 % jämfört med konventionella metoder, samtidigt som det går att bibehålla kvaliteten på det behandlade vattnet.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar