Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvald som huvudentreprenör för den nya satelliten för Innovative Satellite Technology Demonstration-2 Liten satellit ingår i ett globalt satellitsystem för leverans av nya tjänster

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3325

TOKYO, 23 december 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att företaget har utsetts av Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) som huvudentreprenör för den nya satelliten för Innovative Satellite Technology Demonstration-2. Under programmet har Mitsubishi Electric som uppgift att upprätta en standardiserad plattform för konstruktion, tillverkning och drift av små satelliter i 100 kg-klassen med standardkomponenter för viktiga funktioner såsom höjdkontroll och strömförsörjning. Den nya plattformen möjliggör enhetliga funktioner och tjänster som tillhandahålls via ett globalt system av små satelliter.

Återgivning av den nya satelliten för Innovative Satellite Technology Demonstration-2 i omloppsbana

Översikt

Innovative Satellite Technology Demonstration-2 är en del av ett japanskt regeringsprogram som syftar till att få stabil leverans av viktiga komponenter för nationens rymdprogram. Syftet med den nya satelliten som utvecklats under JAXA för det här programmet är för verifiering i omloppsbana och demonstration av utrustning, komponenter och mikrosatelliter som utvecklats av privata företag, universitet eller andra enheter. Det hjälper särskilt till att upprätta en standardiserad plattform för utveckling av små satelliter i 100 kg-klassen som är utrustade med standardkomponenter och utrustning, som valdes ut för användning av JAXA genom en öppen inbjudan under räkenskapsåret 2018. Programmet kräver att huvudentreprenören utvecklar en plattform som underlättar snabbare och mindre kostsam utveckling av små satelliter i jämförelse med utvecklingen av medelstora eller stora satelliter. Satelliten är planerad för uppskjutning på ett ELV (Epsilon Launch Vehicle) från Uchinura Space Center i Kagoshima Prefecture i Japan under räkenskapsåret som avslutas i mars 2022.

Bakgrund och framtida initiativ

Globala, små satelliter utvecklas för användning i system som består av dussintals små satelliter som kommer att täcka hela världen. Systemen utför koordinerade åtgärder för en mängd nya tjänster, till exempel globaliserad internetåtkomst eller tjänster baserat på daglig fotografering av hela världen. Många tjänster inom den privata sektorn förväntas utnyttja små satelliter som täcker hela världen. Mitsubishi Electric kommer att utveckla den nya satelliten för Innovative Satellite Technology Demonstration-2 och en standardiserad plattform för små satelliter i 100 kg-klassen, som företaget kommer att använda tillsammans med den väletablerade DS2000-plattformen för stora standardiserade satelliter, för att möta ett växande antal behov.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar