Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utökar sortimentet av Ku-band GaN-HEMTNya modeller har stöd för kommunikation med flera bärvågor, ökad dataöverföringskapacitet och satellitmarkstationer av mindre storlek

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3323

TOKYO, 12 december 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att deras sortiment med högelektronmobilitetstransistorer av galliumnitrid (GaN-HEMT) för markstationer med satellitkommunikation (SATCOM) ska utökas med nya GaN-HEMT på 70 W och 100 W med Ku-band (12–18 GHz) som passar tillämpning med flera bärvågor. 70 W-modellen av GaN-HEMT ger låg tredje ordningens intermodulationsdistorsion (IMD3)* med en bred förskjutningsfrekvens** på upp till 400 MHz, vilket anses vara branschens högsta nivå, medan 100 W-modellen av GaN HEMT kombinerar oöverträffad uteffekt med låg IMD3 och en förskjutningsfrekvens på upp till 200 MHz. Mitsubishi Electric börjar leverera prover av båda modeller den 15 januari.

  1. *Mätning av distorsion i en förstärkare vid tvåtonssignaler
  2. **Frekvensskillnaden mellan tvåtonsignaler, använda vid IMD3-mätningar

GaN HEMT för SATCOM-markstationer med Ku-band
Vänster: MGFK50G3745A (100 W) Höger: MGFK48G3745A (70 W)

Kraven på satellitkommunikation och satellitbaserad nyhetsrapportering (SNG) via Ku-band växer snabbt för att stödja kommunikationen vid naturkatastrofer och på landsbygden där installation av kabelnätverk är svårt att åstadkomma. Dessutom har kommunikation i stor mängd och hög hastighet medfört att behovet av satellitkommunikation av både flervågs- och envågstyp vuxit. Mitsubishi Electrics nya GaN HEMT förväntas kunna ge mindre markstationer samt snabbare kommunikation i större kapacitet för alla typer av behov.

Säljschema

Produkt Applikation Modell Översikt Leverans
Frekvens Mättad
uteffekt
Förskjutnings-
frekvens
Ku-band
GaN-
HEMT
SATCOM-
markstationer
MGFK48G3745A 13,75–14,5 GHz 48,3 dBm
(70 W)
Upp till 400 MHz 15 jan, 2020
MGFK50G3745A 50,0 dBm
(100 W)
Upp till 200 MHz
.

Produktegenskaper

  1. 1)Branschledande bred förskjutningsfrekvens på upp till 400 MHz för satellitkommunikation med hög kapacitet
    • MGFK48G3745A-modellen har en ny matchningskrets som ger en branschledande bred förskjutningsfrekvens, är 80 gånger högre än aktuella modeller och har låg IMD3 med en bred förskjutningsfrekvens på upp till 400 MHz, för satellitkommunikation med hög kapacitet, i hög hastighet, inklusive flera bärvågor.
  2. 2)Oöverträffad uteffekt på upp till 100 W bidrar till en storleksminskning av SATCOM-markstationer
    • MGFK50G3745A-modellen använder optimerade matchningskretsar i transistorn som ger en maximal uteffekt på 100 W och låg IMD3, vilket bidrar till att minska storleken på SATCOM-markstationerna genom att minska de inbyggda komponenterna.


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar